Probrano po: 1876
Tomus 1 : Annorum 1433 - 1527 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
1
Knj. 37(1876) : RAD
2
Knj. 36 (1876) : RAD
3
knj. 35(1876) : RAD
4
knj. 34(1876) : RAD
5
Borba naroda hrvatskoga za anžovinsku kuću proti ugarskomu kralju Arpadovcu, Andriji III. : RAD
Borba naroda hrvatskoga za anžovinsku kuću proti ugarskomu kralju Arpadovcu, Andriji III. : RAD
7
Brskovo, Danj i carina svetoga Spasa i putovi s jadranskoga primorja u stare srpske zemlje : RAD
Brskovo, Danj i carina svetoga Spasa i putovi s jadranskoga primorja u stare srpske zemlje : RAD
8
Drugo otvoreno pismo g. prof. J. Hanelu : RAD
Drugo otvoreno pismo g. prof. J. Hanelu : RAD
9
Etimologija imena Hrvat : RAD
Etimologija imena Hrvat : RAD
10
Franjo Palacky : RAD
Franjo Palacky : RAD
11
Gradja za slovinsku narodnu poeziju : RAD
Gradja za slovinsku narodnu poeziju : RAD
12
Incriptiones latinae antiquae Salonis repertae a Marco Marulo Spalatensi collectae et illustratae : RAD
Incriptiones latinae antiquae Salonis repertae a Marco Marulo Spalatensi collectae et illustratae : RAD
13
Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asesrvantur : RAD
Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asesrvantur : RAD
14
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1875] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1875] : RAD
15
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom god. 1875 : RAD
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom god. 1875 : RAD
16
Kako bi se imale pisati slovnice za gimnazije, uz nieke protuopazke na opazke gosp. dra. Jovana Turomana : RAD
Kako bi se imale pisati slovnice za gimnazije, uz nieke protuopazke na opazke gosp. dra. Jovana Turomana : RAD
17
Na obranu pravosti staro-srbskih zlatnih novaca : RAD
Na obranu pravosti staro-srbskih zlatnih novaca : RAD
18
Notizie naturali e storiche sull' isola di Veglia, compilate dal dr. Giambatista Cubich. Trieste. 1874 : književna obznana : RAD
Notizie naturali e storiche sull' isola di Veglia, compilate dal dr. Giambatista Cubich. Trieste. 1874 : književna obznana : RAD
19
Nove biline i druga Addenda Flori hrvtaskoj : RAD
Nove biline i druga Addenda Flori hrvtaskoj : RAD
20
Njekoliko . . . rieči . . . otvorenomu listu : RAD
Njekoliko . . . rieči . . . otvorenomu listu : RAD
21
Otvoreno pismo profesoru J. Hanelu povodom njegovog članka u
Otvoreno pismo profesoru J. Hanelu povodom njegovog članka u "Radu Jugoslavenske akademije" XXXII. knjizi, 175 str. naštampanoga : RAD
22
Prilog k fizikalnim teorijam : RAD
Prilog k fizikalnim teorijam : RAD
23
Primjetbe na razpravu Armina Pavića:
Primjetbe na razpravu Armina Pavića: "Prilog k historiji Dubrovačke hrvatske književnosti". Rad XXXI.,134-95 : RAD
24
Stara štamparija za Bugare : RAD
Stara štamparija za Bugare : RAD
25
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1876. : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1876. : RAD
26
Hrvatska dvorska kancelarija i njezine izprave za vladavine narodne dinastije : RAD
Hrvatska dvorska kancelarija i njezine izprave za vladavine narodne dinastije : RAD
27
Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asservantur : RAD
Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asservantur : RAD
28
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
29
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] : RAD
30