Probrano po: 1872
Knj. 3 : Od godine 1347 do 1358 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
7
Knj. 21(1872) : RAD
8
Knj. 20(1872) : RAD
9
Knj. 19(1872) : RAD
10
Knj. 18(1872) : RAD
11
Brojanica ili drugih deset glagolskih zrnac : drugo kolěnce : RAD
Brojanica ili drugih deset glagolskih zrnac : drugo kolěnce : RAD
13
Hrvati nakon bana Berislavića do muhačke bitke : RAD
Hrvati nakon bana Berislavića do muhačke bitke : RAD
14
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872] : RAD
15
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872] : RAD
16
Kaćunovice (Orchideae Juss.) : RAD
Kaćunovice (Orchideae Juss.) : RAD
17
Katoličeskij svjaščenik' Serb' (Horvat') Jurij Križanič', nabljušskij, javkanica, revnite vozsoedinenija cerkvej i vsego Slavjanstva v' XVI věkě. P. Bezsonova. Vyp. 1-3. Moskva 1869-1870 : [književna obznana] : RAD
Katoličeskij svjaščenik' Serb' (Horvat') Jurij Križanič', nabljušskij, javkanica, revnite vozsoedinenija cerkvej i vsego Slavjanstva v' XVI věkě. P. Bezsonova. Vyp. 1-3. Moskva 1869-1870 : [književna obznana] : RAD
18
O dativu u slovenštini : RAD
O dativu u slovenštini : RAD
19
Orografska razredba južno-hrvatske visočine i njezina hipsometrijska razmjerja : RAD
Orografska razredba južno-hrvatske visočine i njezina hipsometrijska razmjerja : RAD
20
Pogled na historiju istočne crkve u češkoj i stara istočna služba sv. Većeslavu : RAD
Pogled na historiju istočne crkve u češkoj i stara istočna služba sv. Većeslavu : RAD
21
Polarna zora kao učinak zemaljske munjine : RAD
Polarna zora kao učinak zemaljske munjine : RAD
22
Prilog za istoriju akcentuacije hrvatske ili srpske : RAD
Prilog za istoriju akcentuacije hrvatske ili srpske : RAD
23
Rukopisi tičući se južno-slovinske povjesti u arkivih srednje i donje Italije : [književna obznana] : RAD
Rukopisi tičući se južno-slovinske povjesti u arkivih srednje i donje Italije : [književna obznana] : RAD
24
Stariji oblici samostavni : RAD
Stariji oblici samostavni : RAD
25
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 30. listopada 1872. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika. - 3. Mesić, M.: Izvod iz rasprave O životu i djelih kneza Krsta Frankopana] : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 30. listopada 1872. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika. - 3. Mesić, M.: Izvod iz rasprave O životu i djelih kneza Krsta Frankopana] : RAD
26
Vlaške rěči u jeziku našem : RAD
Vlaške rěči u jeziku našem : RAD
27
Ždralovnice (Geraniaceae) pogledom na naravoslovnu vrst : RAD
Ždralovnice (Geraniaceae) pogledom na naravoslovnu vrst : RAD
28
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1871-1872] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1871-1872] : RAD
29
Dopunjci izpravci za stariju povjest hrvatsku : (1. Red u vladanju i rodoslovje hrvatskih kraljeva narodne dinastije. - 2. O zarobljenju hrvatskog kralja Slavice 1075 godine. - 3. O smrti hrvatskog kralja Dimitrija Svinimira) : RAD
Dopunjci izpravci za stariju povjest hrvatsku : (1. Red u vladanju i rodoslovje hrvatskih kraljeva narodne dinastije. - 2. O zarobljenju hrvatskog kralja Slavice 1075 godine. - 3. O smrti hrvatskog kralja Dimitrija Svinimira) : RAD
30