Probrano po: tekst
Granice dubrovačkih seksterija / Ivana Lazarević
Granice dubrovačkih seksterija / Ivana Lazarević
152
Bački Hrvati : narodni život i običaji : Zbornik za narodni život i običaje
Bački Hrvati : narodni život i običaji : Zbornik za narodni život i običaje
153
Priručnik Epiktetov / preveo i uvod napisao Miloš N. Đurić
Priručnik Epiktetov / preveo i uvod napisao Miloš N. Đurić
160
O pesničkoj umetnosti / Aristotel ; [preveo s grčkog i sastavio registar imena Miloš N. Đurić]
O pesničkoj umetnosti / Aristotel ; [preveo s grčkog i sastavio registar imena Miloš N. Đurić]
161
Proizvodnja stočne hrane na
Proizvodnja stočne hrane na "Belju" / Anuška Šebo-Balić, Dragutin Marjanović, Mihailo Đurić
162
Proizvodnja stočne hrane na
Proizvodnja stočne hrane na "Belju"
163
Kliofest 2018. – značajan prinos popularizaciji povijesne znanosti : [prikaz] / Vladimir Strugar
Kliofest 2018. – značajan prinos popularizaciji povijesne znanosti : [prikaz] / Vladimir Strugar
165
Scivot svetoga Vlasi, biskupa i muccenika, braniteglja skupnovladagna Dubrovackoga / [napisao] P. B. [i.e. Petar Bašić]
Scivot svetoga Vlasi, biskupa i muccenika, braniteglja skupnovladagna Dubrovackoga / [napisao] P. B. [i.e. Petar Bašić]
166
Predstavljena knjiga o Rudolfu Bićaniću : Željko Karaula: Rudolf Bićanić: intelektualac, ideolog, anifašist, ekonomist. Zagreb – Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2018. ; prikaz / Vladimir Strugar
Predstavljena knjiga o Rudolfu Bićaniću : Željko Karaula: Rudolf Bićanić: intelektualac, ideolog, anifašist, ekonomist. Zagreb – Bjelovar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2018. ; prikaz / Vladimir Strugar
167
Pregled povijesti školstva Grada Grubišnog Polja / Monika Vojvodić Andričević
Pregled povijesti školstva Grada Grubišnog Polja / Monika Vojvodić Andričević
168
Politička povijest Grubišnog Polja između dva svjetska rata (1918.–1941.) / Željko Karaula
Politička povijest Grubišnog Polja između dva svjetska rata (1918.–1941.) / Željko Karaula
169
Rimski Daruvar u svjetlu najnovijih arheoloških istraživanja / Goran Jakovljević
Rimski Daruvar u svjetlu najnovijih arheoloških istraživanja / Goran Jakovljević
170
Rad Župe Presvetog Trojstva iz Daruvara – analiza korespondencije Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu i župnika Mije Ettingera (1918.–1929.) / Marija Rotim
Rad Župe Presvetog Trojstva iz Daruvara – analiza korespondencije Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu i župnika Mije Ettingera (1918.–1929.) / Marija Rotim
171
Daruvarsko školstvo do 1992. godine / Vjenceslav Herout
Daruvarsko školstvo do 1992. godine / Vjenceslav Herout
172
Prilog za životopis bjelovarsko-bilogorskog župana Tihomira Trnskog / Đuro Škvorc
Prilog za životopis bjelovarsko-bilogorskog župana Tihomira Trnskog / Đuro Škvorc
173
Rod Talovaca ili Talovačkih i njihova ostavština u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji / Vlatka Dugački, Krešimir Regan
Rod Talovaca ili Talovačkih i njihova ostavština u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji / Vlatka Dugački, Krešimir Regan
174
„Za Boga i cara“. Bjelovarčani i stanovnici Bjelovarsko-križevačke županije u Varaždinskoj 16. pješačkoj pukovniji na Balkanskom bojištu 1914. godine / Filip Katanić
„Za Boga i cara“. Bjelovarčani i stanovnici Bjelovarsko-križevačke županije u Varaždinskoj 16. pješačkoj pukovniji na Balkanskom bojištu 1914. godine / Filip Katanić
175
Identitet, asimilacija, integracija: primjer Albanaca u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji / Dragutin Babić
Identitet, asimilacija, integracija: primjer Albanaca u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji / Dragutin Babić
176
Stradanje romskog stanovništva na širem bjelovarsko-bilogorskom području za vrijeme Drugog svjetskog rata (1941. – 1945.) / Danijel Vojak
Stradanje romskog stanovništva na širem bjelovarsko-bilogorskom području za vrijeme Drugog svjetskog rata (1941. – 1945.) / Danijel Vojak
177
Obrtnici kao temelj privrede u gradovima Bjelovarsko-bilogorske županije od ukinuća cehova do 1941. godine / Mira Kolar-Dimitrijević
Obrtnici kao temelj privrede u gradovima Bjelovarsko-bilogorske županije od ukinuća cehova do 1941. godine / Mira Kolar-Dimitrijević
178
Kretanje broja učenika osnovne škole na školskim područjima Bjelovarsko-bilogorske županije 1969./70. – 2018./19.: neizvjesna demografska budućnost školstva / Vladimir Strugar
Kretanje broja učenika osnovne škole na školskim područjima Bjelovarsko-bilogorske županije 1969./70. – 2018./19.: neizvjesna demografska budućnost školstva / Vladimir Strugar
179