Probrano po: tekst
62
Pravni izazovi razvoja nautičkog turizma u Crnoj Gori / Branislav Radulović
Pravni izazovi razvoja nautičkog turizma u Crnoj Gori / Branislav Radulović
63
Razvoj sigurnosnih standarda u marinama / Josip Pavliček
Razvoj sigurnosnih standarda u marinama / Josip Pavliček
64
Pravni aspekt sigurnosti plovidbe u hrvatskim marinama / Ranka Petrinović, Nikola Mandić
Pravni aspekt sigurnosti plovidbe u hrvatskim marinama / Ranka Petrinović, Nikola Mandić
65
Usporedba hrvatskog i engleskog prava i poslovne prakse osiguranja odgovornosti marine / Marija Pijaca
Usporedba hrvatskog i engleskog prava i poslovne prakse osiguranja odgovornosti marine / Marija Pijaca
66
Izvanugovorna odgovornost luke nautičkog turizma u okviru hrvatskog zakonodavstva / Dorotea Ćorić
Izvanugovorna odgovornost luke nautičkog turizma u okviru hrvatskog zakonodavstva / Dorotea Ćorić
67
Standardizirani modeli ugovora o vezu za hrvatske marine kao korak naprijed / Vesna Skorupan Wolff, Adriana Vincenca Padovan
Standardizirani modeli ugovora o vezu za hrvatske marine kao korak naprijed / Vesna Skorupan Wolff, Adriana Vincenca Padovan
68
Pravno uređenje pružanja usluga u nautičkom turizmu u hrvatskim lukama de lege lata i prijedlozi de lege ferenda / Božena Bulum
Pravno uređenje pružanja usluga u nautičkom turizmu u hrvatskim lukama de lege lata i prijedlozi de lege ferenda / Božena Bulum
69
Postupak dodjele koncesije za luku nautičkog turizma u hrvatskom pravu / Iva Tuhtan Grgić
Postupak dodjele koncesije za luku nautičkog turizma u hrvatskom pravu / Iva Tuhtan Grgić
70
Perspektive održivog razvoja nautičkog turizma na Jadranu / Zrinka Marušić, Siniša Horak
Perspektive održivog razvoja nautičkog turizma na Jadranu / Zrinka Marušić, Siniša Horak
71
Predstavljanje rezultata projekta DELICROMAR / Adriana Vincenca Padovan
Predstavljanje rezultata projekta DELICROMAR / Adriana Vincenca Padovan
72
Izazovi i trendovi u multimedijskoj didaktici
Izazovi i trendovi u multimedijskoj didaktici
73
Stavovi i zadovoljstvo učenika srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije uvođenjem Zdravstvenog odgoja u škole
Stavovi i zadovoljstvo učenika srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije uvođenjem Zdravstvenog odgoja u škole
74
Studentska anketa: (ne)koristan alat osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju?
Studentska anketa: (ne)koristan alat osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju?
75
Međunarodni projekti u kontekstu stavova učitelja o cjeloživotnom učenju i usavršavanju
Međunarodni projekti u kontekstu stavova učitelja o cjeloživotnom učenju i usavršavanju
76
(Ne)uspjeh učenika Roma i Hrvata u mješovitim razrednim odjelima
(Ne)uspjeh učenika Roma i Hrvata u mješovitim razrednim odjelima
77
Namjere i znanje učenika Medicinske škole Bjelovar i Srednje škole Pakrac o dojenju
Namjere i znanje učenika Medicinske škole Bjelovar i Srednje škole Pakrac o dojenju
78
Ususret promjenama odgojno-obrazovnog sustava
Ususret promjenama odgojno-obrazovnog sustava
79
Zbornik djelo krasi : Od dvojbe do razdvojbe. Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri. Zagreb: Ibis grafika, 2018., uredili Petra Košutar i Mislav Kovačić ; [prikaz] / Kristian Lewis
Zbornik djelo krasi : Od dvojbe do razdvojbe. Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri. Zagreb: Ibis grafika, 2018., uredili Petra Košutar i Mislav Kovačić ; [prikaz] / Kristian Lewis
80
Vjeronauk i promicanje duhovnog razvoja učenika u ozračju novog interesa za
duhovnost
Vjeronauk i promicanje duhovnog razvoja učenika u ozračju novog interesa za duhovnost
81
Obiteljski i kršćanski odgoj te drugi sudionici u tom odgoju
Obiteljski i kršćanski odgoj te drugi sudionici u tom odgoju
82
Etimologija hrvatske riječi vrganj i još nekih mikonima u hrvatskome / Ranko Matasović
Etimologija hrvatske riječi vrganj i još nekih mikonima u hrvatskome / Ranko Matasović
83
Što bi učitelji trebali znati o teoriji medija Marshalla McLuhana?
Što bi učitelji trebali znati o teoriji medija Marshalla McLuhana?
84
Bilješke o jeziku Ante Starčevića / Ivan Marković
Bilješke o jeziku Ante Starčevića / Ivan Marković
85
Kritisches und Antikritisches zum
Kritisches und Antikritisches zum "Temematischen" / Georg Holzer
86
O etnojezičnoj politici u socijalističkoj Jugoslaviji / Artur R. Bagdasarov
O etnojezičnoj politici u socijalističkoj Jugoslaviji / Artur R. Bagdasarov
87
Polazište hrvatskog prijevoda Putopisa Evlije Čelebija / Marta Andrić
Polazište hrvatskog prijevoda Putopisa Evlije Čelebija / Marta Andrić
89
Interdisciplinarna perspektiva istraživanja obrazovanja odraslih
Interdisciplinarna perspektiva istraživanja obrazovanja odraslih
90