Probrano po: tekst
Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1770.-1772.) : svezak II : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1770.-1772.) : svezak II : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
1
God. 49(2018), br. 1 : Arti musices
2
Pervi otca našega Adama greh : Stari pisci hrvatski
Pervi otca našega Adama greh : Stari pisci hrvatski
3
Knj. 45(2018) : RAD
4
Sv. 22(2018) : RAD
5
Pravno uređenje gospodarenja otpadom : okrugli stol održan 27. listopada 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
6
Knj. 121 : Ljetopis
7
Upravno sudovanje u Hrvatskoj : okrugli stol održan 29. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
8
Knj. 22(2018) : Hrvatski dijalektološki zbornik
9
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
10
Br. 172(2018) = god. 57 : 2. Jadranska konferencija pomorskog prava 25.-27. svibnja 2017., Opatija : zbornik radova : Poredbeno pomorsko pravo
11
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
12
God. 57(2018), knj. 90, br. 4-6 (travanj-lipanj) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
13
God. 57(2018), knj. 90, br. 1-3 (siječanj-ožujak) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
14
Knj. 70(2018) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
15
Zbornik radova XXVIII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 29. 09. 2018. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
17
Znanstveno vijeće za naftu i plin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : : 1969. - 2017. : monografija u povodu 48 godina rada
18
Koja znanja industrija očekuje od diplomiranih studenata kemije / primijenjenje kemije / kemijske tehnologije : okrugli stol održan 27. rujna 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
Koja znanja industrija očekuje od diplomiranih studenata kemije / primijenjenje kemije / kemijske tehnologije : okrugli stol održan 27. rujna 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
19
Sv. 60(2018) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
20
Vol. 22 (2018) : Dubrovnik Annals
22
Sv. 56/2 (2018) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
23
Sv. 56/1 (2018) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
24
Knj. 60 (2018) : Aspekti ženskog autorstva u ranoj hrvatskoj etnologiji i folkloristici : Zbornik za narodni život i običaje
Knj. 60 (2018) : Aspekti ženskog autorstva u ranoj hrvatskoj etnologiji i folkloristici : Zbornik za narodni život i običaje
25
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj
28
Knj. 120 : za godinu 2016. : Ljetopis
29
Sv. 6(2017) : Vladimir Varićak : (1865.-1942.) : u hrvatskoj i svjetskoj znanosti : Rasprave i građa za povijest znanosti
30
Knj. 28 (2017) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
31
Vol. 35 (2017) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
32
God. 48(2017), br. 1 : Arti musices
33
Knj. 52(2017) : RAD
35
Knj. 44(2017) : RAD
36
Sv. 21(2017) : RAD
37
Knj. 18(2017) : RAD
38
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
39
40
Knj. 26 (2017) : Folia onomastica Croatica
41
Knj. 68(2017) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
42
Knj. 52 (2017) : Larus : godišnjak Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
43
Sv. 16(2017) : Problemi sjevernog Jadrana
44
Gutenberg i Hrvati : Gutenberg i slavenski svijet
Gutenberg i Hrvati : Gutenberg i slavenski svijet
46
Likovna kronika
Likovna kronika
49
Kazališna kronika
Kazališna kronika
50
Književna kronika
Književna kronika
51
Što je ostalo od Kierkegaarda? A od nas? : Žarko Paić, Sfere egzistencije - tri studije o Kierkegaardu, Matica hrvatska, Biblioteka Parnas, Zagreb, 2017.
Što je ostalo od Kierkegaarda? A od nas? : Žarko Paić, Sfere egzistencije - tri studije o Kierkegaardu, Matica hrvatska, Biblioteka Parnas, Zagreb, 2017.
52
Otok sreće
Otok sreće
53
Što i zašto čitam? : dnevnik intimnog čitanja
Što i zašto čitam? : dnevnik intimnog čitanja
54
Spara
Spara
55
Frižider
Frižider
56
Dozvola za let helikoptera : [tri suvremena kubanska autora]
Dozvola za let helikoptera : [tri suvremena kubanska autora]
57
Vino marke La Rioja : [tri suvremena kubanska autora]
Vino marke La Rioja : [tri suvremena kubanska autora]
58
Crno i crveno : tri suvremena kubanska autora
Crno i crveno : tri suvremena kubanska autora
59
W. H. Auden : Pjesništvo i istina
W. H. Auden : Pjesništvo i istina
60
Interludij
Interludij
61
Smrt nikad nije kao : (pjesme)
Smrt nikad nije kao : (pjesme)
62
Prazor i prizor
Prazor i prizor
63
Skulpture od asfalta
Skulpture od asfalta
64
Likovna kronika
Likovna kronika
65
Kazališna kronika
Kazališna kronika
66
Književna kronika
Književna kronika
67
Galateo iliti o ponašanju
Galateo iliti o ponašanju
68
Pogledi na postmodernu
Pogledi na postmodernu
69
Između subverzije i tragike
Između subverzije i tragike
70
Pjesnik kao usud : Drago Štambuk: Hram u stijeni, DHK, Zagreb 2016.
Pjesnik kao usud : Drago Štambuk: Hram u stijeni, DHK, Zagreb 2016.
71
Dobar boj je bio : in memoriam Anti Stamaću (Molat, 9. listopada 1939.-Zagreb, 30. studenoga 2016.)
Dobar boj je bio : in memoriam Anti Stamaću (Molat, 9. listopada 1939.-Zagreb, 30. studenoga 2016.)
72
Hamlet for you : Šekspirijanska komedija za dva glumca
Hamlet for you : Šekspirijanska komedija za dva glumca
73
Čitateljski zapisi
Čitateljski zapisi
74
Catin vrt
Catin vrt
75
Tijelo u književnome radu Dona deLilla
Tijelo u književnome radu Dona deLilla
76
Književna umjetnost kao životni nalog
Književna umjetnost kao životni nalog
77
Prve rečenice i strategije otvaranja u romanu
Prve rečenice i strategije otvaranja u romanu
78
Pohvala povučenim gradovima
Pohvala povučenim gradovima
79
Plač u gladi
Plač u gladi
80
Simultane antiteze : (uz pjesništvo Cesarea Viviania)
Simultane antiteze : (uz pjesništvo Cesarea Viviania)
81
Pjesme
Pjesme
82
Moji sinovi konji
Moji sinovi konji
83
Oproštaj : (iz neobjavljene zbirke Odlazak/oproštaj)
Oproštaj : (iz neobjavljene zbirke Odlazak/oproštaj)
84
Ćao-mjao
Ćao-mjao
85
Likovna kronika
Likovna kronika
86
Kazališna kronika
Kazališna kronika
87
Književna kronika
Književna kronika
88
Perspektive razvoja zelenog turizma : koncept, politike, primjena : [uvodno izlaganje]
Perspektive razvoja zelenog turizma : koncept, politike, primjena : [uvodno izlaganje]
89
Prirodna baština i turizam u socioekonomskoj perspektivi : [uvodno izlaganje]
Prirodna baština i turizam u socioekonomskoj perspektivi : [uvodno izlaganje]
90
Park prirode Brač : [prilog za raspravu]
Park prirode Brač : [prilog za raspravu]
91
O odgovornom projektiranju/planiranju u zaštićenom području na primjeru Malostonskog zaljeva - turističke zone u Dubi Stonskoj : [prilog za raspravu]
O odgovornom projektiranju/planiranju u zaštićenom području na primjeru Malostonskog zaljeva - turističke zone u Dubi Stonskoj : [prilog za raspravu]
92
Važnost kopnene vegetacije za zaštitu europske kamenice (Ostrea edulis l.) u Malostonskom zaljevu : [prilog za raspravu]
Važnost kopnene vegetacije za zaštitu europske kamenice (Ostrea edulis l.) u Malostonskom zaljevu : [prilog za raspravu]
93
Turizam i prostor : [uvodno izlaganje]
Turizam i prostor : [uvodno izlaganje]
94
[Rasprava]
[Rasprava]
95
Uloga i rizici upravljanja turističkim posjetima u Nacionalnom parku Krka : [prilog za raspravu]
Uloga i rizici upravljanja turističkim posjetima u Nacionalnom parku Krka : [prilog za raspravu]
96
Dva sata godišnje
Dva sata godišnje
97
Astečka molitva :
Astečka molitva : "Ovdje smo da bismo sanjali"
98
Rekonstrukcija pjesnika
Rekonstrukcija pjesnika
99
Elegije i druge pjesme
Elegije i druge pjesme
100