Probrano po: tekst
Sv. 16(2017) : Problemi sjevernog Jadrana
31
Knjiški Krnjaš I. i II. : zbornik radova znanstvenih skupova Ivanu Kozarcu, o 130. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti, Vinkovci, 16. studenoga 2015. [i] Josipu Kozarcu, u povodu 110. obljetnice smrti, Vinkovci 16. studenoga 2016. : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
32
Knj. 120 : za godinu 2016. : Ljetopis
33
Sv. 6(2017) : Vladimir Varićak : (1865.-1942.) : u hrvatskoj i svjetskoj znanosti : Rasprave i građa za povijest znanosti
34
Knj. 28 (2017) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
35
Vol. 35 (2017) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
36
God. 48(2017), br. 1 : Arti musices
37
Knj. 44(2017) : RAD
40
Sv. 21(2017) : RAD
41
Knj. 18(2017) : RAD
42
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
43
Knj. 26 (2017) : Folia onomastica Croatica
45
Knj. 68(2017) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
46
Knj. 52 (2017) : Larus : godišnjak Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
47
Gutenberg i Hrvati : Gutenberg i slavenski svijet
Gutenberg i Hrvati : Gutenberg i slavenski svijet
49
Likovna kronika
Likovna kronika
52
Kazališna kronika
Kazališna kronika
53
Književna kronika
Književna kronika
54
Što je ostalo od Kierkegaarda? A od nas? : Žarko Paić, Sfere egzistencije - tri studije o Kierkegaardu, Matica hrvatska, Biblioteka Parnas, Zagreb, 2017.
Što je ostalo od Kierkegaarda? A od nas? : Žarko Paić, Sfere egzistencije - tri studije o Kierkegaardu, Matica hrvatska, Biblioteka Parnas, Zagreb, 2017.
55
Otok sreće
Otok sreće
56
Što i zašto čitam? : dnevnik intimnog čitanja
Što i zašto čitam? : dnevnik intimnog čitanja
57
Spara
Spara
58
Frižider
Frižider
59
Dozvola za let helikoptera : [tri suvremena kubanska autora]
Dozvola za let helikoptera : [tri suvremena kubanska autora]
60