Škrtac Komedija u 5 činah / od Moliere-a
Škrtac Komedija u 5 činah / od Moliere-a
4
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
30
Eva Opereta u tri čina
Eva Opereta u tri čina
31
Eva Opereta u tri čina
Eva Opereta u tri čina
34
Školnik Flachsmann Komedija u tri čina
Školnik Flachsmann Komedija u tri čina
48
Oganj Opera u tri čina
Oganj Opera u tri čina
50