Probrano po: članak
Rukovet spomenika o hercegu Ivanišu Korvinu i o borbama Hrvata s Turcima (1473-1496) : Starine
Rukovet spomenika o hercegu Ivanišu Korvinu i o borbama Hrvata s Turcima (1473-1496) : Starine
8
Bogomili i Patareni : RAD
Bogomili i Patareni : RAD
9
Bogomili i Patareni : RAD
Bogomili i Patareni : RAD
10
Prilog tipološkoj klasifikaciji romaničkih crkava kontinentalne Hrvatske : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Prilog tipološkoj klasifikaciji romaničkih crkava kontinentalne Hrvatske : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
11
Pjesma o Titu
Pjesma o Titu
13
White, Chappell : From Vivaldi to Viotti : a history of the early classical violin concerto, Philadelphia etc., 1992.
White, Chappell : From Vivaldi to Viotti : a history of the early classical violin concerto, Philadelphia etc., 1992.
18
Pomorstvo Zadarsko-šibenske regije u drugoj polovini XIX. stoljeća
Pomorstvo Zadarsko-šibenske regije u drugoj polovini XIX. stoljeća
20
Adolf Waldinger - slikarski realist i romantičar
Adolf Waldinger - slikarski realist i romantičar
21
Uloga aromataznih inhibitora u liječenju raka dojke - da li su svi aromatazni inhibitori jednaki?
Uloga aromataznih inhibitora u liječenju raka dojke - da li su svi aromatazni inhibitori jednaki?
22
Zastarjele
Zastarjele" institucije na Novom kontinentu : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
23
Pregled i analiza novootkrivenih objekata historijske arhitekture na području grada Osora : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Pregled i analiza novootkrivenih objekata historijske arhitekture na području grada Osora : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
24
Cvita, vitica, tica...(ili moja dva brata i ja) : monodrama u 13 slika prema motivu iz Sofoklove Antigone
Cvita, vitica, tica...(ili moja dva brata i ja) : monodrama u 13 slika prema motivu iz Sofoklove Antigone
26