Knj. 70(2018) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
2
Knj. 68(2017) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
3
Knj. 66(2016) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
4
Knj. 67(2016) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
5
Knj. 62(2014) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
7
Knj. 64(2015) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
8
Knj. 65(2015) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
9
Knj. 52(2009) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
12
Knj. 54(2010) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
13
Knj. 61(2013) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
14
Knj. 60(2013) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
15
Knj. 51(2008) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
16
Knj. 50(2008) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
17
Misal rimski
Misal rimski" i "Sveta pisma" : o sudbini dva velika jezična projekta Bartula Kašića (1575-1650) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
18
Nacrt za rječnik hrvatskoga računalnog žargona : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Nacrt za rječnik hrvatskoga računalnog žargona : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
20
Razvoj hrvatske akcentuacije : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Razvoj hrvatske akcentuacije : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
23
Novi autorski rječnik ruskoga kroatista - hrvatski viđen na drugačiji način : A. R. Bagdasarov: Horvatsko-russkij slovarj / Hrvatsko-ruski rječnik, Moskva, 2013. : [prikaz] : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Novi autorski rječnik ruskoga kroatista - hrvatski viđen na drugačiji način : A. R. Bagdasarov: Horvatsko-russkij slovarj / Hrvatsko-ruski rječnik, Moskva, 2013. : [prikaz] : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
24
Hrvatsko jezikoslovlje obogaćeno ozvučenom čitankom iz dijalektologije : Mira Menac-Mihalić - Anita Celinić: Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije - Sveučilišni udžbenik s nosačem zvuka, Knjigra, Zagreb, 2012. : [prikaz] : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Hrvatsko jezikoslovlje obogaćeno ozvučenom čitankom iz dijalektologije : Mira Menac-Mihalić - Anita Celinić: Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije - Sveučilišni udžbenik s nosačem zvuka, Knjigra, Zagreb, 2012. : [prikaz] : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
25
Silvana Vranić: Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 2. Morfologija, Matica hrvatska Ogranak Novalja - Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka, 2011 : [prikaz] : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Silvana Vranić: Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 2. Morfologija, Matica hrvatska Ogranak Novalja - Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka, 2011 : [prikaz] : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
26
Julije Benešić: Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do l. G. Kovačića. Urednici Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt,  Josip Vončina. Priredili za tisak: Ivana Filipović Petrović, Alemko Gluhak, Bojana Marković, Anja Nikolić-Hoyt. Svezak 13, S-spužvast, Zagreb, 2013. : [prikaz] : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Julije Benešić: Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do l. G. Kovačića. Urednici Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt, Josip Vončina. Priredili za tisak: Ivana Filipović Petrović, Alemko Gluhak, Bojana Marković, Anja Nikolić-Hoyt. Svezak 13, S-spužvast, Zagreb, 2013. : [prikaz] : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
27