(Bez naslova)
(Bez naslova)
1
[Flore Rimljanke koj' srećni kraj]
[Flore Rimljanke koj' srećni kraj]
3
[Izvedba opere Manon J. Masseneta, fragment autografa]
[Izvedba opere Manon J. Masseneta, fragment autografa]
4
[Milan Ogrizović i Andrija Milčinović]
[Milan Ogrizović i Andrija Milčinović]
5
[Naslovnica knjige Dragi naši savremenici. Polemike, epigrami i satire]
[Naslovnica knjige Dragi naši savremenici. Polemike, epigrami i satire]
6
[Poslanica svojima u Zagrebu]
[Poslanica svojima u Zagrebu]
7
[Servenin de Mucha]
[Servenin de Mucha]
8
[Ulomak članka]
[Ulomak članka]
9
"Ante Starčević" popa Hrvata Likote
10
"Limunacija" na selu
11
"Obzorov" korektor
12
"Sabrane pripoviesti" Kovačićeve
13
"Zavet" Sima Matavulja
14
A. G. M.
A. G. M.
15
A. G. M.
A. G. M.
16
A. G. M.
A. G. M.
17
A. G. M. : (Žalosni dojmovi).
A. G. M. : (Žalosni dojmovi).
18
A. G. M. : Popravljamo pogriješke
A. G. M. : Popravljamo pogriješke
19
A. G. Matoš
A. G. Matoš
20
A. G. Matoš
A. G. Matoš
21
A. G. Matoš
A. G. Matoš
22
A. G. Matoš
A. G. Matoš
23
A. G. Matoš
A. G. Matoš
24
A. G. Matoš
A. G. Matoš
25
A. G. Matoš
A. G. Matoš
27
A. G. Matoš
A. G. Matoš
28
A. G. Matoš
A. G. Matoš
29
A. G. Matoš
A. G. Matoš
30