Pravno uređenje gospodarenja otpadom : okrugli stol održan 27. listopada 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
1
Upravno sudovanje u Hrvatskoj : okrugli stol održan 29. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
2
Pravna zaštita mora : okrugli stol održan 23. studenoga 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
3
Kaznenopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 1. ožujka 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
4
Građanskopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 7. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
5
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj : okrugli stol održan 11. svibnja 2015. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
6
Pravna zaštita zraka : okrugli stol održan 26. siječnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
7
Pravna zaštita prostora : okrugli stol održan 17. listopada 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
8
Zaštita intelektualnog vlasništva : okrugli stol održan 18. ožujka 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
9
Upravnopravna zaštita okoliša - gdje smo bili, a gdje smo sada? : okrugli stol održan 23. listopada 2014. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
10
Nova upravno-teritorijalna organizacija Hrvatske : okrugli stol održan 6. ožujka 2015. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
11
Pravna zaštita tla : okrugli stol održan 5. studenoga 2015. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
12
Pravna zaštita šuma : okrugli stol održan 16. travnja 2015. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
13
Pravna zaštita voda : okrugli stol održan 9. ožujka 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
14
Konstitucionalizacija demokratske politike : okrugli stol održan 18. prosinca 2013. u palači Akademije u Zagrebu : okrugli stol održan 18. prosinca 2013. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
15
Zatvaranje Okruglog stola : Modernizacija prava
Zatvaranje Okruglog stola : Modernizacija prava
16
Referendum građanske inicijative i građanska inicijativa - poredbena studija i prijedlozi za uređenje u Hrvatskoj : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Referendum građanske inicijative i građanska inicijativa - poredbena studija i prijedlozi za uređenje u Hrvatskoj : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
18
Stajalište državnog izbornog povjerenstva RH o nužnom unapređenju izbornog zakonodavstva : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Stajalište državnog izbornog povjerenstva RH o nužnom unapređenju izbornog zakonodavstva : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
19
Nezavisni lokalni politički akteri u Hrvatskoj : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Nezavisni lokalni politički akteri u Hrvatskoj : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
20
Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
21
Dileme pri ostvarivanju zaštite prava nacionalnih manjina u izbornom sustavu RH : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Dileme pri ostvarivanju zaštite prava nacionalnih manjina u izbornom sustavu RH : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
22
Dijaspora i izbori za Hrvatski sabor - prijedlog novog modela izbora tri zastupnika hrvatskih građana bez prebivališta u Republici Hrvatskoj : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Dijaspora i izbori za Hrvatski sabor - prijedlog novog modela izbora tri zastupnika hrvatskih građana bez prebivališta u Republici Hrvatskoj : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
23
Zašto je hrvatski izborni sustav dobar? : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Zašto je hrvatski izborni sustav dobar? : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
24
Presađivanje anglo-američkih procesnih ideja na tlo europskog kontinentalnog kaznenog postupka : [izlaganje] : Modernizacija prava
Presađivanje anglo-američkih procesnih ideja na tlo europskog kontinentalnog kaznenog postupka : [izlaganje] : Modernizacija prava
26
Načelo kontradiktornosti u dokaznom postupku kao novo temeljno načelo hrvatskog kaznenog postupka : [izlaganje] : Modernizacija prava
Načelo kontradiktornosti u dokaznom postupku kao novo temeljno načelo hrvatskog kaznenog postupka : [izlaganje] : Modernizacija prava
28
Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima: analiza hrvatske prakse i prava : [izlaganje] : Modernizacija prava
Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima: analiza hrvatske prakse i prava : [izlaganje] : Modernizacija prava
29
Novi kazneni zakon - diskurs o pravnom kontinuitetu i kriminalnopolitičkom diskontinuitetu : [izlaganje] : Modernizacija prava
Novi kazneni zakon - diskurs o pravnom kontinuitetu i kriminalnopolitičkom diskontinuitetu : [izlaganje] : Modernizacija prava
30