Knj. 22(2018) : Hrvatski dijalektološki zbornik
1
Knj. 21 (2017) : Hrvatski dijalektološki zbornik
2
Knj. 18(2013) : Hrvatski dijalektološki zbornik
3
Knj. 16(2010) : Hrvatski dijalektološki zbornik
4
Knj. 19(2015) : Hrvatski dijalektološki zbornik
5
Knj. 20(2016) : Hrvatski dijalektološki zbornik
6
Knj. 15(2009) . : Hrvatski dijalektološki zbornik
7
Knj. 17(2011) : Hrvatski dijalektološki zbornik
8
Objavljen prvi štokavski dijalekatni frazeološki rječnik : : Menac-Mihalić, Mira: Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj : s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga, Biblioteka Rječnici hrvatskoga jezika knj. 4, Zagreb 2005. : [prikaz] : Hrvatski dijalektološki zbornik
Objavljen prvi štokavski dijalekatni frazeološki rječnik : : Menac-Mihalić, Mira: Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj : s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga, Biblioteka Rječnici hrvatskoga jezika knj. 4, Zagreb 2005. : [prikaz] : Hrvatski dijalektološki zbornik
9
O nekim nedostacima i o jednoj krupnoj netočnosti u Bartolijevoj monografiji Das Dalmatische : Hrvatski dijalektološki zbornik
O nekim nedostacima i o jednoj krupnoj netočnosti u Bartolijevoj monografiji Das Dalmatische : Hrvatski dijalektološki zbornik
10
Obradba glagola u samostalnim rječnicima čakavskih govora objavljenim u 21. st. : Hrvatski dijalektološki zbornik
Obradba glagola u samostalnim rječnicima čakavskih govora objavljenim u 21. st. : Hrvatski dijalektološki zbornik
13
Struktura rječničkoga članka u dijalektalnim čakavskim rječnicima : s posebnim osvrtom na problem homonimije i polisemije pri sastavljanju natuknica : Hrvatski dijalektološki zbornik
Struktura rječničkoga članka u dijalektalnim čakavskim rječnicima : s posebnim osvrtom na problem homonimije i polisemije pri sastavljanju natuknica : Hrvatski dijalektološki zbornik
14
Koji bi nam dijalekatni rječnici bili najpotrebniji? : Hrvatski dijalektološki zbornik
Koji bi nam dijalekatni rječnici bili najpotrebniji? : Hrvatski dijalektološki zbornik
16
Ustrojstvo rječničkoga članka u dijalektnim rječnicima s obzirom na naglasak : Hrvatski dijalektološki zbornik
Ustrojstvo rječničkoga članka u dijalektnim rječnicima s obzirom na naglasak : Hrvatski dijalektološki zbornik
17
O morfološko-naglasnim razlikama posavskih govora u Slavoniji i Bosni : Hrvatski dijalektološki zbornik
O morfološko-naglasnim razlikama posavskih govora u Slavoniji i Bosni : Hrvatski dijalektološki zbornik
18
20
Čakavsko-štokavski odnosi u govorima jugoistočnoga makrosustava na otoku Pagu : Hrvatski dijalektološki zbornik
Čakavsko-štokavski odnosi u govorima jugoistočnoga makrosustava na otoku Pagu : Hrvatski dijalektološki zbornik
22
Besede za krompir v slovenskih in sosednjih hrvaških narečjih : Hrvatski dijalektološki zbornik
Besede za krompir v slovenskih in sosednjih hrvaških narečjih : Hrvatski dijalektološki zbornik
24
Hrvaški novoštokavski ikavski in slovenski vzhodnodolenjski frazemi - podobnosti in razlike : Hrvatski dijalektološki zbornik
Hrvaški novoštokavski ikavski in slovenski vzhodnodolenjski frazemi - podobnosti in razlike : Hrvatski dijalektološki zbornik
25
O štokavskim osobinama u hrvatskom govorima Bandola i Nove Gore u južnom Gradišću : Hrvatski dijalektološki zbornik
O štokavskim osobinama u hrvatskom govorima Bandola i Nove Gore u južnom Gradišću : Hrvatski dijalektološki zbornik
26
27
Dosadanja proučavanja hrvatskih štokavskih dijalekata : Hrvatski dijalektološki zbornik
Dosadanja proučavanja hrvatskih štokavskih dijalekata : Hrvatski dijalektološki zbornik
29