Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
157
Izrael Drama u tri čina  =  Israël
Izrael Drama u tri čina = Israël
165
Škrtac Komedija u pet činova / od Moliera
Škrtac Komedija u pet činova / od Moliera
167
Hasanaginica Drama u tri čina
Hasanaginica Drama u tri čina
168
Škrtac Komedija u 5 činova / od Moliera
Škrtac Komedija u 5 činova / od Moliera
171
173