Hasanaginica Drama u tri čina
Hasanaginica Drama u tri čina
132
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
135
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
138
Othello Tragedija u pet činova
Othello Tragedija u pet činova
140
142
144
146
147
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
149