Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
91
Mignon Opera u tri čina
Mignon Opera u tri čina
92
Dolar-princesa Opereta u tri čina
Dolar-princesa Opereta u tri čina
94
Mignon Opera u tri čina, četiri slike
Mignon Opera u tri čina, četiri slike
95
Dolar-Pricesa Opereta u tri čina
Dolar-Pricesa Opereta u tri čina
96
Mignon Opera u tri čina, četiri slike
Mignon Opera u tri čina, četiri slike
97
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
98
Rosmersholm Drama u četiri čina
Rosmersholm Drama u četiri čina
99
Mignon Opera u tri čina, četiri slike
Mignon Opera u tri čina, četiri slike
100
Zlatno runo Drama u tri čina
Zlatno runo Drama u tri čina
102
104
Zlatno runo Drama u tri čina
Zlatno runo Drama u tri čina
108
Othello Tragedija u pet činova
Othello Tragedija u pet činova
112
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
113