Strana žena Drama u četiri čina  =  La Femme X...
Strana žena Drama u četiri čina = La Femme X...
62
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
63
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
64
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
66
73
75
Borba leptira Komedija u četiri čina
Borba leptira Komedija u četiri čina
76
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
79
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
80
81
Rosmersholm Drama u četiri čina
Rosmersholm Drama u četiri čina
82
Grof Paližna Drama u četiri čina
Grof Paližna Drama u četiri čina
83
Mignon Opera u tri čina
Mignon Opera u tri čina
84
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
85
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
87
Mignon Opera u tri čina
Mignon Opera u tri čina
88
Rosmersholm Drama u četiri čina
Rosmersholm Drama u četiri čina
89