VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
158
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
173
Izložba Jerolim Miše
Izložba Jerolim Miše
180