VI. Međunarodna izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXVIII
VI. Međunarodna izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXVIII
128
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
131
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
140
Druga izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
141
III. izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
142
Prva godišnja izložba hrvatskih umjetnika
144
149