Knj. 59 (2017) : Istarske i Kvarnerske teme : radovi sa znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. - 12. listopada 2013. : Zbornik za narodni život i običaje
50
Pismo učiteljice Marije Vudy (Wudy) upućeno dr. Antunu Radiću Marija Vudy
Pismo učiteljice Marije Vudy (Wudy) upućeno dr. Antunu Radiću Marija Vudy
51
Dopisnica pravnika Andrije Bortulina upućena dr. Antunu Radiću revers
Dopisnica pravnika Andrije Bortulina upućena dr. Antunu Radiću revers
52
Dopisnica pravnika Andrije Bortulina upućeno dr. Antunu Radiću avers / Andrija Bortulin
Dopisnica pravnika Andrije Bortulina upućeno dr. Antunu Radiću avers / Andrija Bortulin
53
Kastavski folklor: Zapadna Kastavšćina (županije Brgud, Puži i Zvoneća)
Kastavski folklor: Zapadna Kastavšćina (županije Brgud, Puži i Zvoneća)
54
Život u zadruzi Smiljan i Trnovac kraj Gospića Mile Miškulin
Život u zadruzi Smiljan i Trnovac kraj Gospića Mile Miškulin
56
Pismo Ive Čakalića upućeno akademiku Žganecu
Pismo Ive Čakalića upućeno akademiku Žganecu
57
Dila alkohola
58
Varia
Varia
59
Starine, radovi i običaji, čudesa i svetišta i pričice
60
Pismo učiteljice Nike Balarin upućeno dr. Antunu Radiću
Pismo učiteljice Nike Balarin upućeno dr. Antunu Radiću
61
Odgovori na pitanja o zadruzi
Odgovori na pitanja o zadruzi
62
Tiskani popis rukopisa I. Čakalića koji su u vlasništvu IEF-a u Zagrebu
Tiskani popis rukopisa I. Čakalića koji su u vlasništvu IEF-a u Zagrebu
63
Tiskani popis rukopisa I. Čakalilća u vlasništvu župnika Franje Pipinića iz Sl. Požege
Tiskani popis rukopisa I. Čakalilća u vlasništvu župnika Franje Pipinića iz Sl. Požege
64
Pismo akademika Žganeca upućeno Čakaliću
Pismo akademika Žganeca upućeno Čakaliću
65
Pismo akademika Žganeca upućeno Čakaliću
Pismo akademika Žganeca upućeno Čakaliću
66
Tiskano pismo upućeno akademiku Žganecu od Đuke Kuntarića iz Sl. Požege
Tiskano pismo upućeno akademiku Žganecu od Đuke Kuntarića iz Sl. Požege
67
Pjesma Dragutin i Katica
Pjesma Dragutin i Katica
68
Voćinska processia
69
Pisme složene iz legendah i iz pripovidanja starih
70
Male pričice
71
Svatovski običaji u starini
72
Starine u našem kraju
73
Spomenica župe Kaptol
74
Stare pisme i pismice
Stare pisme i pismice
75
Opis starina
Opis starina
76
Bilježnica starina 2
77
Bilježnica starina 1
78
Pisme stare divojačke u Požeškom kraju
79
Poslovice i praznovirice
80
Običaji u Doljanovcima (Požeška kotlina) ; (svatovski, božićni i korizmeni običaji u požeškom kraju)
81
Pisme iz čitanja i pripovidanja
82
Etnografska građa iz okolice Žepča
Etnografska građa iz okolice Žepča
85
Običaji hrvatskoga naroda Istre. 1895.
Običaji hrvatskoga naroda Istre. 1895.
88