Sources of international law : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Sources of international law : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
1
Konsolidacija pravnih načela o razgraničenjima morskih prostora i slovenska ''Bijela knjiga'' iz 2006. godine : Poredbeno pomorsko pravo ; Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Konsolidacija pravnih načela o razgraničenjima morskih prostora i slovenska ''Bijela knjiga'' iz 2006. godine : Poredbeno pomorsko pravo ; Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
2
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a
3
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
4
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja
5
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica
6
Intervencija i međunarodno pravo
Intervencija i međunarodno pravo
7
Two modes of generating customary rules of general international law
Two modes of generating customary rules of general international law
8
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
9
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti
10
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
11
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija
12
Agresija i međunarodno pravo
Agresija i međunarodno pravo
13
Rezerve i interpretativne izjave uz dvostrane međunarodne ugovore
Rezerve i interpretativne izjave uz dvostrane međunarodne ugovore
14
Prethodni prigovori u parnicama pred Međunarodnim sudom
Prethodni prigovori u parnicama pred Međunarodnim sudom
15
Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima
Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima
16
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
17
Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj praksi : [diskusija]
Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj praksi : [diskusija]
18
Razvitak pojma suverenosti u sovjetskoj nauci međunarodnog prava : [diskusija]
Razvitak pojma suverenosti u sovjetskoj nauci međunarodnog prava : [diskusija]
19
O tumačenju člana 51. Povelje i rezolucije ''Uniting for Peace'' : [diskusija]
O tumačenju člana 51. Povelje i rezolucije ''Uniting for Peace'' : [diskusija]
20
''Equitable principles'' in maritime delimitations
''Equitable principles'' in maritime delimitations
21
Zločin genocida pred međunarodnim sudištima
Zločin genocida pred međunarodnim sudištima
22
Režim plovidbe i prelijetanja Otrantskim vratima prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982.
Režim plovidbe i prelijetanja Otrantskim vratima prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982.
23
On the sources of international criminal law
On the sources of international criminal law
24
Consolidation of legal principles on maritime delimitation: Implications for the dispute between Slovenia and Croatia in the North Adriatic
Consolidation of legal principles on maritime delimitation: Implications for the dispute between Slovenia and Croatia in the North Adriatic
25
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu
26
The war in Croatia : Temporal application of conventional rules prohibiting international crimes
The war in Croatia : Temporal application of conventional rules prohibiting international crimes
27
Načelo suverene jednakosti država : u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
Načelo suverene jednakosti država : u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
28
Evropa između opće i regionalne sigurnosti
Evropa između opće i regionalne sigurnosti
29
Création et disparition de l' Etat (a la lumiere du démembrement de trois fédérations multiethniques en Europe)
Création et disparition de l' Etat (a la lumiere du démembrement de trois fédérations multiethniques en Europe)
30