Matoševa ceduljica, pisana na bolesničkoj postelji
Matoševa ceduljica, pisana na bolesničkoj postelji
961
Matoševa ceduljica, pisana na bolesničkoj postelji
Matoševa ceduljica, pisana na bolesničkoj postelji
962
Matoševa ceduljica, pisana na bolesničkoj postelji
Matoševa ceduljica, pisana na bolesničkoj postelji
963
Matoševa ceduljica, pisana na bolesničkoj postelji
Matoševa ceduljica, pisana na bolesničkoj postelji
964
Matoševa ceduljica, pisana na bolesničkoj postelji
Matoševa ceduljica, pisana na bolesničkoj postelji
965
Matoševa ceduljica, pisana na bolesničkoj postelji
Matoševa ceduljica, pisana na bolesničkoj postelji
966
Matoševa ceduljica, pisana na bolesničkoj postelji
Matoševa ceduljica, pisana na bolesničkoj postelji
967
Poslanica. Gosp. A. G. Matošu, muzikantu (čelisti), novinaru, književniku, itd.
Poslanica. Gosp. A. G. Matošu, muzikantu (čelisti), novinaru, književniku, itd.
968
Poslanica gosp. A. G. Matošu, muzikantu (čelisti), novinaru, književniku itd.
Poslanica gosp. A. G. Matošu, muzikantu (čelisti), novinaru, književniku itd.
969
972
Prijavni list
Prijavni list
976
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
977
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
978
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
979
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
980
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
981
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
982
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
983
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
984
Matoševa polaznica Obće pučke škole u Zagrebu
Matoševa polaznica Obće pučke škole u Zagrebu
985
Zeugnis
Zeugnis
986
Ugovor između A. G. Matoša i knjižara Lavoslava Kleina o prodaji Matoševa djela Vidici i putovi
Ugovor između A. G. Matoša i knjižara Lavoslava Kleina o prodaji Matoševa djela Vidici i putovi
987
Dekret o imenovanju A. G. Matoša privremenim učiteljem niže pučke škole u Zagrebu
Dekret o imenovanju A. G. Matoša privremenim učiteljem niže pučke škole u Zagrebu
988
Osmrtnica A. G. Matoša
Osmrtnica A. G. Matoša
989
Zapis o novčanim donacijama za A. G. Matoša koje je skupio dr. Franjo Milobar
Zapis o novčanim donacijama za A. G. Matoša koje je skupio dr. Franjo Milobar
990