Katalog der I. Kunstausstellung der Vereinigung Bildender Kunstler Osterreichs
Katalog der I. Kunstausstellung der Vereinigung Bildender Kunstler Osterreichs
8
Catalogue de l'Exposition Austro-Hongroise.
Catalogue de l'Exposition Austro-Hongroise.
13
Svjetska izložba Paris 1900.
22
Izložba Društva umjetnosti u Zagrebu
Izložba Društva umjetnosti u Zagrebu
28
Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
32
Hagenbund 1905
35
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
37
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
39
II. južnoslavjanska hudožestvena izložba
40
Treća jugoslavenska umjetnička izložba saveza "Lade" Zagreb 1908
44
Brzojav Mate Celestina Medovića Antunu Ullrichu, Kuna, 6.4.1911.
Brzojav Mate Celestina Medovića Antunu Ullrichu, Kuna, 6.4.1911.
61
Dopisnica Mate Celestina Medovića galeristu Antunu Ullrichu, Kuna, 29.3.1911.
Dopisnica Mate Celestina Medovića galeristu Antunu Ullrichu, Kuna, 29.3.1911.
62
Salon Ullrich - zapis o isporuci radova Vladimira Becića za Međunarodnu  izložbu u Rimu 1911.
Salon Ullrich - zapis o isporuci radova Vladimira Becića za Međunarodnu izložbu u Rimu 1911.
63
Katalog izložbe Hrvatskog društva umjetnosti
Katalog izložbe Hrvatskog društva umjetnosti
67
Potvrda o primitku novaca za Mihovila Krušlina
Potvrda o primitku novaca za Mihovila Krušlina
68
Dopisnica slikara Babića, Benkovića i Krušlina Antunu Ullrichu, Munchen, 18.1.1912.
Dopisnica slikara Babića, Benkovića i Krušlina Antunu Ullrichu, Munchen, 18.1.1912.
69
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
70
Izložba Hrv. društva umjetnosti u Zagrebu
Izložba Hrv. društva umjetnosti u Zagrebu
73
Potvrda o primitku svote za prodaju slike Bonvivant Miroslava Kraljevića
Potvrda o primitku svote za prodaju slike Bonvivant Miroslava Kraljevića
79
Salon Ullrich - potvrda o prodaji slike Anke Bestall. Autor dizajna memoranduma: Tomislav Krizman
Salon Ullrich - potvrda o prodaji slike Anke Bestall. Autor dizajna memoranduma: Tomislav Krizman
80
Pismo Naste Rojc Antunu Ullrichu, Crikvenica, Vila Mira, 27.8.1914.
Pismo Naste Rojc Antunu Ullrichu, Crikvenica, Vila Mira, 27.8.1914.
84
Dopisnica T.F. Šimona Antunu Ullrichu, Bechyne (Češka), 22.7.1914.
Dopisnica T.F. Šimona Antunu Ullrichu, Bechyne (Češka), 22.7.1914.
86
Međunarodna grafička izložba
Međunarodna grafička izložba
88
Pismo T. F. Šimona Antunu Ullrichu, Prag, 21.5.1915.
Pismo T. F. Šimona Antunu Ullrichu, Prag, 21.5.1915.
90
Umjetnička izložba c. i kr. konaka ratne štampe.
100