Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
32
Hagenbund 1905
35
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
37
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
39
II. južnoslavjanska hudožestvena izložba
40
Treća jugoslavenska umjetnička izložba saveza "Lade" Zagreb 1908
44