Sv. 22(2018)=knj. 57 / glavni urednik Andrej Dujella
67
Knj. 53(2018) / glavni i odgovorni urednik Dragutin Feletar
74
Knj. 1 : Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja / Vinko Žganec
Knj. 1 : Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja / Vinko Žganec
76
Knj. 45(2018) / glavni i odgovorni urednik Marko Pećina
77