Rukovođ za zabavište / napisala Antonija Cvijićeva
Rukovođ za zabavište / napisala Antonija Cvijićeva
2
Pravaštvo u Dalmaciji do kraja Prvog svjetskog rata / Marijan Diklić
Pravaštvo u Dalmaciji do kraja Prvog svjetskog rata / Marijan Diklić
4
Isprave hrvatskih narodnih vladara i latinske isprave bosansko-humskih vladara i velmoža / Milko Brković
Isprave hrvatskih narodnih vladara i latinske isprave bosansko-humskih vladara i velmoža / Milko Brković
5
Kolenda u Dubrovniku : tradicija kolendavanja od 13. do 21. stoljeća / Jelena Obradović Mojaš; [urednik Vladimir Stipetić]
Kolenda u Dubrovniku : tradicija kolendavanja od 13. do 21. stoljeća / Jelena Obradović Mojaš; [urednik Vladimir Stipetić]
8
Mit o Dubrovniku : diskursi o identitetu renesansnoga grada / Lovro Kunčević; [urednik Vladimir Stipetić]
Mit o Dubrovniku : diskursi o identitetu renesansnoga grada / Lovro Kunčević; [urednik Vladimir Stipetić]
9
Dubrovnik ponovljen Jakete Palmotića Dionorića; priredila i uvodnu studiju napisala Slavica Stojan ;  [urednik Vladimir Stipetić]
Dubrovnik ponovljen Jakete Palmotića Dionorića; priredila i uvodnu studiju napisala Slavica Stojan ; [urednik Vladimir Stipetić]
10
Čudan ti je animao čovjek : rasprave o Marinu Držiću / Milovan Tatarin; [urednik Vladimir Stipetić ;  prevoditelj sažetaka Marija Omazić]
Čudan ti je animao čovjek : rasprave o Marinu Držiću / Milovan Tatarin; [urednik Vladimir Stipetić ; prevoditelj sažetaka Marija Omazić]
11
Vinjerac / Damir Magaš
Vinjerac / Damir Magaš
12
Bibliografski pregled historiografskih radova o Dubrovniku  (2000-2006) / Mirko Kratofil
Bibliografski pregled historiografskih radova o Dubrovniku (2000-2006) / Mirko Kratofil
14
Razvitak gospodarstva Zadra i okolice u prošlosti / Šime Peričić
Razvitak gospodarstva Zadra i okolice u prošlosti / Šime Peričić
15
Slast tartare : Marin Držić u svakodnevici renesansnog Dubrovnika / Slavica Stojan; [prevodilac Vesna Baće]
Slast tartare : Marin Držić u svakodnevici renesansnog Dubrovnika / Slavica Stojan; [prevodilac Vesna Baće]
18
Antonia Pusich : život i djelo / Nikica Talan
Antonia Pusich : život i djelo / Nikica Talan
19
Dubrovačka diplomacija u Istambulu / Vesna Miović
Dubrovačka diplomacija u Istambulu / Vesna Miović
21
Vjerenice i nevjerenice : žene u svakodnevici Dubrovnika (1600-1815) / Slavica Stojan
Vjerenice i nevjerenice : žene u svakodnevici Dubrovnika (1600-1815) / Slavica Stojan
24
Posljednja kriza Dubrovačke Republike / Vesna Čučić
Posljednja kriza Dubrovačke Republike / Vesna Čučić
25
Razvoj sudstva u Dalmaciji / Vjekoslav Maštrović; [urednik Grga Novak]
Razvoj sudstva u Dalmaciji / Vjekoslav Maštrović; [urednik Grga Novak]
28