God. 49(2018), br. 1 : Arti musices
2
Generacija 1914. : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 28. studenoga 2014. u dvorani knjižnice HAZU
3