Pravno uređenje gospodarenja otpadom : okrugli stol održan 27. listopada 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
1
Upravno sudovanje u Hrvatskoj : okrugli stol održan 29. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
2
Pravna zaštita mora : okrugli stol održan 23. studenoga 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
3
Kaznenopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 1. ožujka 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
4
Građanskopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 7. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
5
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj : okrugli stol održan 11. svibnja 2015. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
6
Pravna zaštita zraka : okrugli stol održan 26. siječnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
7
Pravna zaštita prostora : okrugli stol održan 17. listopada 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
8
Zaštita intelektualnog vlasništva : okrugli stol održan 18. ožujka 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
9
Upravnopravna zaštita okoliša - gdje smo bili, a gdje smo sada? : okrugli stol održan 23. listopada 2014. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
10
Nova upravno-teritorijalna organizacija Hrvatske : okrugli stol održan 6. ožujka 2015. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
11
Pravna zaštita tla : okrugli stol održan 5. studenoga 2015. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
12
Pravna zaštita šuma : okrugli stol održan 16. travnja 2015. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
13
Pravna zaštita voda : okrugli stol održan 9. ožujka 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
14
Konstitucionalizacija demokratske politike : okrugli stol održan 18. prosinca 2013. u palači Akademije u Zagrebu : okrugli stol održan 18. prosinca 2013. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
15
Presađivanje anglo-američkih procesnih ideja na tlo europskog kontinentalnog kaznenog postupka : [izlaganje] : Modernizacija prava
Presađivanje anglo-američkih procesnih ideja na tlo europskog kontinentalnog kaznenog postupka : [izlaganje] : Modernizacija prava
17
Načelo kontradiktornosti u dokaznom postupku kao novo temeljno načelo hrvatskog kaznenog postupka : [izlaganje] : Modernizacija prava
Načelo kontradiktornosti u dokaznom postupku kao novo temeljno načelo hrvatskog kaznenog postupka : [izlaganje] : Modernizacija prava
19
Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima: analiza hrvatske prakse i prava : [izlaganje] : Modernizacija prava
Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima: analiza hrvatske prakse i prava : [izlaganje] : Modernizacija prava
20
Novi kazneni zakon - diskurs o pravnom kontinuitetu i kriminalnopolitičkom diskontinuitetu : [izlaganje] : Modernizacija prava
Novi kazneni zakon - diskurs o pravnom kontinuitetu i kriminalnopolitičkom diskontinuitetu : [izlaganje] : Modernizacija prava
21
Zaštita časti i ugleda i sloboda izražavanja misli u novom kaznenom zakonu : [izlaganje] : Modernizacija prava
Zaštita časti i ugleda i sloboda izražavanja misli u novom kaznenom zakonu : [izlaganje] : Modernizacija prava
22
Ustavni profili hrvatskog kaznenopravnog sustava i neka njegova otvorena pitanja : [izlaganje] : Modernizacija prava
Ustavni profili hrvatskog kaznenopravnog sustava i neka njegova otvorena pitanja : [izlaganje] : Modernizacija prava
24
Privremena mjera i ovrha ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom - razlozi promjena i nova rješenja : [rasprava] : Modernizacija prava
Privremena mjera i ovrha ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom - razlozi promjena i nova rješenja : [rasprava] : Modernizacija prava
28