Vol. 29 (2011) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
1
Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siecles, god. 53, br. 209-212, Poitiers 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siecles, god. 53, br. 209-212, Poitiers 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
4
5
Macedonian Historical Review, sv. 1, Skopje 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Macedonian Historical Review, sv. 1, Skopje 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
6
Tkalčić: godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, sv. 14, Zagreb 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Tkalčić: godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, sv. 14, Zagreb 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
7
Godišnjak Njemačke zajednice. DG Jahrbuch, sv. 18, Osijek 2011. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Godišnjak Njemačke zajednice. DG Jahrbuch, sv. 18, Osijek 2011. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
8
Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 10, Slavonski Brod 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 10, Slavonski Brod 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
9
Croatica Christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 34, br. 65 - 66, Zagreb 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Croatica Christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 34, br. 65 - 66, Zagreb 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
10
Historijski zbornik, god. 63, br. 1-2, Zagreb 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Historijski zbornik, god. 63, br. 1-2, Zagreb 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
11
Povijesni prilozi, god. 29, br. 38 - br. 39, Zagreb 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Povijesni prilozi, god. 29, br. 38 - br. 39, Zagreb 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
12
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 49, Zagreb - Dubrovnik 2011. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 49, Zagreb - Dubrovnik 2011. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
13
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 52, Zadar - Zagreb 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 52, Zadar - Zagreb 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
14
Godina 1918.: prethodnice, zbivanja, posljedice. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 4. i 5. prosinca 2008., ur. Zlatko Matijević, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Godina 1918.: prethodnice, zbivanja, posljedice. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 4. i 5. prosinca 2008., ur. Zlatko Matijević, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
15
Zbornik o Šimi Ljubiću. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, ur. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2009. : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Zbornik o Šimi Ljubiću. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, ur. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2009. : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
16
Az grišni diak Branko pridivkom Fučić
Az grišni diak Branko pridivkom Fučić". Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.), ur. Tomislav Galović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu - Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu - Staroslavenski institut u Zagrebu - Sveučilišna knjižnica u Rijeci - Općina Malinska-Dubašnica, Malinska - Rijeka : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
17
Dominikanci u Hrvatskoj, ur. Igor Fisković, Galerija Klovićevi dvori - Hrvatska dominikanska provincija, Zagreb 2011. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Dominikanci u Hrvatskoj, ur. Igor Fisković, Galerija Klovićevi dvori - Hrvatska dominikanska provincija, Zagreb 2011. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
18
Sveti Ivan Zelina - povijest i kultura. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, ur. Ante Gulin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti i Grad Sveti Ivan Zelina, Zagreb - Sv. Ivan Zelina 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Sveti Ivan Zelina - povijest i kultura. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, ur. Ante Gulin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti i Grad Sveti Ivan Zelina, Zagreb - Sv. Ivan Zelina 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
19
Otoci Ist i Škarda, ur. Josip Faričić, Sveučilište u Zadru - Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije - Matica hrvatska: ogranak u Zadru - Hrvatsko geografsko društvo: Zadar, Zadar 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Otoci Ist i Škarda, ur. Josip Faričić, Sveučilište u Zadru - Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije - Matica hrvatska: ogranak u Zadru - Hrvatsko geografsko društvo: Zadar, Zadar 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
20
Violence and the Medieval Clergy, ur. Gerhard Jaritz i Ana Marinković, CEU Medievalia, sv. 16, Medium Aevum Quotidianum Sonderband, sv. 26, Budapest 2011. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Violence and the Medieval Clergy, ur. Gerhard Jaritz i Ana Marinković, CEU Medievalia, sv. 16, Medium Aevum Quotidianum Sonderband, sv. 26, Budapest 2011. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
21
Marino Manin, Istra na raskrižju. O povijesti migracija pučanstva Istre, Institut za migracije i narodnosti - Profil, Zagreb 2010. : : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Marino Manin, Istra na raskrižju. O povijesti migracija pučanstva Istre, Institut za migracije i narodnosti - Profil, Zagreb 2010. : : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
22
Antal Molnár, Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán. Scipione Bona és Marino Bucchia vállalkozásának története és dokumentumai (1573-1595). Eine Handelsgesellschaft aus Ragusa im osmanischen Ofen. Geschichte und Dokumente der Gesellschaft von Scipione Bona und Marino Bucchia (1573-1595), Budapest Főváros Levéltára, Budapest 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Antal Molnár, Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán. Scipione Bona és Marino Bucchia vállalkozásának története és dokumentumai (1573-1595). Eine Handelsgesellschaft aus Ragusa im osmanischen Ofen. Geschichte und Dokumente der Gesellschaft von Scipione Bona und Marino Bucchia (1573-1595), Budapest Főváros Levéltára, Budapest 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
23
Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre: lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Srednja Europa, Zagreb 2011. : : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre: lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Srednja Europa, Zagreb 2011. : : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
24
Zrinko Mičetić, Praputnjak i Vinodolski zakon, Kulturno društvena udruga
Zrinko Mičetić, Praputnjak i Vinodolski zakon, Kulturno društvena udruga "Praputnjak", Praputnjak 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
25
Dragoş Năstăsoiu, Gothic Art in Romania, NOI Media Print, Bucureşti 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Dragoş Năstăsoiu, Gothic Art in Romania, NOI Media Print, Bucureşti 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
26
Indira Šamec Flaschar, Akademička galerija slikah: Bibliografija priloga o Strossmayerovoj galeriji starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1842.-1946., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2011. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Indira Šamec Flaschar, Akademička galerija slikah: Bibliografija priloga o Strossmayerovoj galeriji starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1842.-1946., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2011. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
27
Lexikón stredovekých miest na Slovensku [Leksikon srednjovjekovnih gradova u Slovačkoj], ur. Martin Štefánik, Ján Lukačka et al., Prodama, Bratislava 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Lexikón stredovekých miest na Slovensku [Leksikon srednjovjekovnih gradova u Slovačkoj], ur. Martin Štefánik, Ján Lukačka et al., Prodama, Bratislava 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
28
Toponimija otoka Murtera, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 4, ur. Vladimir Skračić, Zadar 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Toponimija otoka Murtera, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 4, ur. Vladimir Skračić, Zadar 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
29
Rijetkosti u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća. Raritates typographicae quae in Bibliotheca Academiae scientiarum et artium Croaticae asservantur: Catalogus incunabulorum et librorum saeculo XVI typis impressorum, sv. 10, ur. Anica Nazor, sastavila i bilješkama popratila Tamara Runjak, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2011. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Rijetkosti u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća. Raritates typographicae quae in Bibliotheca Academiae scientiarum et artium Croaticae asservantur: Catalogus incunabulorum et librorum saeculo XVI typis impressorum, sv. 10, ur. Anica Nazor, sastavila i bilješkama popratila Tamara Runjak, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2011. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
30