„U svim selima ista tužna slika”. Jezična iskustva i izazovi Žumberčana u iseljeništvu : Aleksandra Ščukanec. 2017. Priče iz zaboravljenog kraja. Jezične biografije
transmigranata iz Žumberka. Zagreb: Srednja Europa : [prikaz]
„U svim selima ista tužna slika”. Jezična iskustva i izazovi Žumberčana u iseljeništvu : Aleksandra Ščukanec. 2017. Priče iz zaboravljenog kraja. Jezične biografije transmigranata iz Žumberka. Zagreb: Srednja Europa : [prikaz]
1
Govori na granici : Januška Gostenčnik. 2018. Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi. Ljubljana: Institut za slovenski jezik Frana Ramovša : [prikaz]
Govori na granici : Januška Gostenčnik. 2018. Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi. Ljubljana: Institut za slovenski jezik Frana Ramovša : [prikaz]
2
O neocirkumfleksu na sjeverozapadnom čakavskom području : Sanja Zubčić. 2017. Neocirkumfleks u čakavskom narječju. Rijeka: Filozofski fakultet : [prikaz]
O neocirkumfleksu na sjeverozapadnom čakavskom području : Sanja Zubčić. 2017. Neocirkumfleks u čakavskom narječju. Rijeka: Filozofski fakultet : [prikaz]
3
Morfologija podravskoga kajkavskog dijalekta
Morfologija podravskoga kajkavskog dijalekta
4
Fonološko-morfološke osobitosti turopoljsko-posavskih povijesnih dokumenata XVI. stoljeća
Fonološko-morfološke osobitosti turopoljsko-posavskih povijesnih dokumenata XVI. stoljeća
5
Prilog istraživanju naslijeđenoga slavenskog leksika u hrvatskim kajkavskim govorima
Prilog istraživanju naslijeđenoga slavenskog leksika u hrvatskim kajkavskim govorima
6
Jezik Balotina Dragog kamena - lingvistička analiza
Jezik Balotina Dragog kamena - lingvistička analiza
7
O suvremenom zadarskom govoru
O suvremenom zadarskom govoru
8
Mletačke posuđenice u boljunskim govorima: glagoli govorenja i njihova etimologija
Mletačke posuđenice u boljunskim govorima: glagoli govorenja i njihova etimologija
9
Govor Lanosovićeva rodnog kraja
Govor Lanosovićeva rodnog kraja
10
Izoglosa progresivnoga pomaka starih praslavenskih cirkumfleksa na području hrvatskoga jezika
Izoglosa progresivnoga pomaka starih praslavenskih cirkumfleksa na području hrvatskoga jezika
11
Uporaba i značenje glagolskih vremena u govorima kajkavskih narječja
Uporaba i značenje glagolskih vremena u govorima kajkavskih narječja
12
O metodologiji istraživanja lažnih prijatelja između odabranih mjesnih govora kajkavskog narječja
O metodologiji istraživanja lažnih prijatelja između odabranih mjesnih govora kajkavskog narječja
13
Nove spoznaje o prijedlogu zi u sjevernočakavskom arealu
Nove spoznaje o prijedlogu zi u sjevernočakavskom arealu
14
Dijalektološki rad Dalibora Brozovića
Dijalektološki rad Dalibora Brozovića
15
Razlike u čakavskim i ikavsko-ekavskim govorima sjevernoga i srednjega Gradišća
Razlike u čakavskim i ikavsko-ekavskim govorima sjevernoga i srednjega Gradišća
16
Osvrt na prozodijske izoglose u kajkavskome narječju
Osvrt na prozodijske izoglose u kajkavskome narječju
17
Refleksi *q u istarskim čakavskim govorima zastupljenim u dijalektološkim atlasima
Refleksi *q u istarskim čakavskim govorima zastupljenim u dijalektološkim atlasima
18
Prekrivanje čakavskih, perojskih, istrskoslovenskih, istroromunskih, istriotskih in istrskobeneških izrazov v izbrani istrski leksiki
Prekrivanje čakavskih, perojskih, istrskoslovenskih, istroromunskih, istriotskih in istrskobeneških izrazov v izbrani istrski leksiki
19
Mjesni govori Kavrana u kontekstu sjeverozapadnih ližnjanskih govora
Mjesni govori Kavrana u kontekstu sjeverozapadnih ližnjanskih govora
20
Prefiksi pre-, pro-, pri- i pra- u kajkavskome narječju
Prefiksi pre-, pro-, pri- i pra- u kajkavskome narječju
21
Ikavsko-ekavski refleksi jata u štokavskim govorima istočnoga karlovačkoga Pokuplja
Ikavsko-ekavski refleksi jata u štokavskim govorima istočnoga karlovačkoga Pokuplja
22
Iz morfologije govora Tršća
Iz morfologije govora Tršća
23
Riječ akademika Augusta Kovačeca, tajnika Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na otvorenju 13. znanstvenoga skupa o hrvatskim dijalektima 29. - 30. rujna 2016. u Zagrebu
Riječ akademika Augusta Kovačeca, tajnika Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na otvorenju 13. znanstvenoga skupa o hrvatskim dijalektima 29. - 30. rujna 2016. u Zagrebu
24
Dragutin Domjanić i Zlata Kolarić-Kišur – zavičajni pisci u nastavi hrvatskoga jezika u osnovnoj školi
Dragutin Domjanić i Zlata Kolarić-Kišur – zavičajni pisci u nastavi hrvatskoga jezika u osnovnoj školi
25
Slavonski dijalekt u Slavonskoj krvi Ivana Kozarca
Slavonski dijalekt u Slavonskoj krvi Ivana Kozarca
26
Slavonski dijalekt u opusu Ivana Kozarca
Slavonski dijalekt u opusu Ivana Kozarca
27
Slavonski dijalekt u pripovijetkama Josipa Kozarca
Slavonski dijalekt u pripovijetkama Josipa Kozarca
28