Ivana Filipović Petrović, Kada se sretnu leksikografija i frazeologija: o statusu frazema u rječniku. Zagreb: Srednja Europa, 2018. : [prikaz]
Ivana Filipović Petrović, Kada se sretnu leksikografija i frazeologija: o statusu frazema u rječniku. Zagreb: Srednja Europa, 2018. : [prikaz]
6
O početcima rada na Rječniku crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije
O početcima rada na Rječniku crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije
7
Rijetke riječi u Rječniku crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije
Rijetke riječi u Rječniku crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije
8
Pogled u prošlost i budućnost (hrvatske povijesne) leksikografije
Pogled u prošlost i budućnost (hrvatske povijesne) leksikografije
9
O dvojezičnoj leksikografiji na leksikografski način : Marko Samardžija, Srpsko-hrvatski objasnidbeni rječnik, Matica hrvatska, Zagreb, 2015. : [prikaz]
O dvojezičnoj leksikografiji na leksikografski način : Marko Samardžija, Srpsko-hrvatski objasnidbeni rječnik, Matica hrvatska, Zagreb, 2015. : [prikaz]
10
Značenje botaničke građe u Lanosovićevim rukopisima za hrvatsku botaničku nomenklaturu
Značenje botaničke građe u Lanosovićevim rukopisima za hrvatsku botaničku nomenklaturu
11
Filozofijski pojmovi u Lanosovićevu rječniku
Filozofijski pojmovi u Lanosovićevu rječniku
12
Medicinski pojmovi u Lanosovićevu rječniku
Medicinski pojmovi u Lanosovićevu rječniku
13
Matematički i fizikalni pojmovi u Lanosovićevu rukopisnom rječniku
Matematički i fizikalni pojmovi u Lanosovićevu rukopisnom rječniku
14
Lanosovićeve leksikografske bilješke
Lanosovićeve leksikografske bilješke
15
Talijanske riječi u Lanosovićevu rječniku
Talijanske riječi u Lanosovićevu rječniku
16
Lanosovićevi rukopisni rječnici
Lanosovićevi rukopisni rječnici
17
Lanosovićevo unošenje njemačkih riječi u Stullijev
Lanosovićevo unošenje njemačkih riječi u Stullijev "Ilirsko-talijansko-latinski rječnik"
18