Posvetne poslanice u drugom izdanju Držićeve Tirene (1607.)
Posvetne poslanice u drugom izdanju Držićeve Tirene (1607.)
2
Religijski diskurs o djevičanstvu u Istoriji
od Dijane Mavra Vetranovića
Religijski diskurs o djevičanstvu u Istoriji od Dijane Mavra Vetranovića
3
Englesko ruho Kosorova Požara strasti
Englesko ruho Kosorova Požara strasti
4
Tri Nore čekaju Baala kao reprezentativna Brezovčeva režija devedesetih
Tri Nore čekaju Baala kao reprezentativna Brezovčeva režija devedesetih
5
Kazališna recepcija Miroslava Krleže u Poljskoj
Kazališna recepcija Miroslava Krleže u Poljskoj
6
O odjecima splitskih predstava u inozemstvu
O odjecima splitskih predstava u inozemstvu
7
Nastojanja pariškoga kruga
Nastojanja pariškoga kruga
8
Od hrvatske Bridget Jones do novog pesimizma : recepcija hrvatskih autorica na poljskim scenama od 1989. godine
Od hrvatske Bridget Jones do novog pesimizma : recepcija hrvatskih autorica na poljskim scenama od 1989. godine
9
Konfliktni kriteriji zajedništva ili kako antologizirati dramske pisce
Konfliktni kriteriji zajedništva ili kako antologizirati dramske pisce
10
Multikulturalnost kazališta na primjeru drame Crni kruh Davora Špišića
Multikulturalnost kazališta na primjeru drame Crni kruh Davora Špišića
11
Politika ljubavi u inozemnim dramama Ivane Sajko
Politika ljubavi u inozemnim dramama Ivane Sajko
12
Postmodernistička varijanta Krležine drame Gospoda Glembajevi
Postmodernistička varijanta Krležine drame Gospoda Glembajevi
13