Probrano po: Narodni običaji
Bački Hrvati : narodni život i običaji : Zbornik za narodni život i običaje
Bački Hrvati : narodni život i običaji : Zbornik za narodni život i običaje
6
Godparents  and marriage witnesses in Istria from the fifteenth to the seventeenth century
Godparents and marriage witnesses in Istria from the fifteenth to the seventeenth century
10
Parrains et voisins? Espace et parrainage en banlieue parisienne au XIXe siecle
Parrains et voisins? Espace et parrainage en banlieue parisienne au XIXe siecle
11
Suradnja Jiříja Polívke u Zborniku za narodni život i običaje Južnih Slavena
ili o “nevidljivom” radu Dragutina Boranića
Suradnja Jiříja Polívke u Zborniku za narodni život i običaje Južnih Slavena ili o “nevidljivom” radu Dragutina Boranića
12
Krsni i vjenčani kumovi u župi Drenovci (1870-1871)
Krsni i vjenčani kumovi u župi Drenovci (1870-1871)
13