Probrano po: Zagreb
Tri stoljeća Belja : zbornik radova : Posebna izdanja / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Osijeku
241
Statut Bratovštine sv. Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa alegatima do 1807. godine: Fototipsko izdanje sa prepisima, prevodima i regestima, priređivači Miloš Milošević i Jelena Antović, Bokeljska mornarica Kotor, Kotor 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Statut Bratovštine sv. Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa alegatima do 1807. godine: Fototipsko izdanje sa prepisima, prevodima i regestima, priređivači Miloš Milošević i Jelena Antović, Bokeljska mornarica Kotor, Kotor 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
242
Franjo Hajnšek : 1924-1989 : Spomenica preminulim akademicima
244
Referendum građanske inicijative i građanska inicijativa - poredbena studija i prijedlozi za uređenje u Hrvatskoj : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Referendum građanske inicijative i građanska inicijativa - poredbena studija i prijedlozi za uređenje u Hrvatskoj : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
247
Sv. 6 : Od 1588. do 1620. godine = T. 6. : Annorum 1588 - 1620 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
248
Maksimilijan Konrad : 1924-1980 : Spomenica preminulim akademicima
249
Kathe Kollwitz
Kathe Kollwitz
253
Za godine 1946-1948. Knj. 54 : Ljetopis
258
Urania
Urania
259
Izložbe trgovačko-obrtnog muzeja
Izložbe trgovačko-obrtnog muzeja
260
Knj. 17(2013) : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
262
Kaznenopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 1. ožujka 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
264
265
Vienac : list za zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
266
Knj. 3(1868) : RAD
267
God. 1(1969) : Arti musices
269