Probrano po: Zagreb
Sv. 59(2017) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
91
U osječkom Nutarnjem gradu : Mursa aeterna
U osječkom Nutarnjem gradu : Mursa aeterna
92
Markiz de Piennes : donator Strossmayerove galerije starih majstora
Markiz de Piennes : donator Strossmayerove galerije starih majstora
93
Pravna zaštita prostora : okrugli stol održan 17. listopada 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
95
Zaštita intelektualnog vlasništva : okrugli stol održan 18. ožujka 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
96
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016. = Kabinet grafike HAZU, Zagreb, 27. siječnja - 27. veljače 2017.
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016. = Kabinet grafike HAZU, Zagreb, 27. siječnja - 27. veljače 2017.
97
Zbornik radova XXVII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 28. 09. 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
98
Prevencija ateroskleroze : uloga prehrane : zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 19. travnja 2016. u Zagrebu : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
99
Knj. 21 (2017) : Hrvatski dijalektološki zbornik
100
Josip Županov : 1923.-2004. : Spomenica preminulim akademicima
101
Slavko Cvetnić : 1929.-2016. : Spomenica preminulim akademicima
102
Miroslav Šutej : 1936.-2005. : Spomenica preminulim akademicima
103
Sv. 55/2 (2017) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
104
Knj. 18(2017) : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
105
Sv. 55/1 (2017) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
106
Knj. 119 : za godinu 2015. : Ljetopis
107
Sv. 5(2016) : Srećko Bošnjaković : (1865. - 1907.) : znanstvenik i poduzetnik : Rasprave i građa za povijest znanosti
108
Knj. 27 (2016) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
109
Vol. 34 (2016) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
110
God. 47(2016), br. 1-2 : Arti musices
111
112
Knj. 43(2016) : RAD
113
Knj. 29(2016) : RAD
114
66 (2016) : Art Bulletin
115
Vol. 20 (2016) : Dubrovnik Annals
116
Nakladnička djelatnost u 2015. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 29. veljače 2016.
Nakladnička djelatnost u 2015. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 29. veljače 2016.
118
Knj. 66(2016) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
119
Knj. 67(2016) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
120