Probrano po: Zagreb
Pokus monografije runjikah (hieraciorum) po sustavu fisiografičnom : RAD
Pokus monografije runjikah (hieraciorum) po sustavu fisiografičnom : RAD
91
Prilozi k trgovačko-političkoj historiji repulike dubrovačke : RAD
Prilozi k trgovačko-političkoj historiji repulike dubrovačke : RAD
92
Protokol šabačkoga magistrata od 1808. do 1812. godine. U Biogradu, u državnoj štampariji 1868 : [književna obznana] : RAD
Protokol šabačkoga magistrata od 1808. do 1812. godine. U Biogradu, u državnoj štampariji 1868 : [književna obznana] : RAD
93
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 28. listopada 1869. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. V. Jagić: Trubaduri i najstariji hrvatski lirici) : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 28. listopada 1869. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. V. Jagić: Trubaduri i najstariji hrvatski lirici) : RAD
94
Život svetoga Jeronima : ogledi stare hrvatske proze : Starine
Život svetoga Jeronima : ogledi stare hrvatske proze : Starine
95
Zakon primanja u bratovštinu : ogledi stare hrvatske proze : Starine
Zakon primanja u bratovštinu : ogledi stare hrvatske proze : Starine
96
Knj. 1(1869) : Starine
104
Knj. 2 : Od godine 1336 do 1347 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Knj. 2 : Od godine 1336 do 1347 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
105
Knj. 10(1870) : RAD
106
Knj. 13(1870) : RAD
107
Knj. 12(1870) : RAD
108
Knj. 11(1870) : RAD
109
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1870] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1870] : RAD
111
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1870] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1870] : RAD
112
Kalnička gora sa svoje prirodnopisne znamenitosti : RAD
Kalnička gora sa svoje prirodnopisne znamenitosti : RAD
113
Krsto Frankopan u tudjini : RAD
Krsto Frankopan u tudjini : RAD
114
Marija kći Angjelinina i Konstantin Arijanit : RAD
Marija kći Angjelinina i Konstantin Arijanit : RAD
115
O slovjenskoj chronografiji srednjega vieka. 1. Obzor hronografov' russkoj redakcii. Andrea Popova. Moskva 1866-1869. 2. Izbornik' slavjanskih' i russkih' sočinenij i statej vnesennyh' v' hronografy russkoj redakcii. Sobral' i izdal' A. Popov'. Moskva 1869 : [književna obznana] : RAD
O slovjenskoj chronografiji srednjega vieka. 1. Obzor hronografov' russkoj redakcii. Andrea Popova. Moskva 1866-1869. 2. Izbornik' slavjanskih' i russkih' sočinenij i statej vnesennyh' v' hronografy russkoj redakcii. Sobral' i izdal' A. Popov'. Moskva 1869 : [književna obznana] : RAD
116
O uplivu obradjivanja zemlje i gojenja bilja na fizionomiju predjela i na značaj naroda : RAD
O uplivu obradjivanja zemlje i gojenja bilja na fizionomiju predjela i na značaj naroda : RAD
117
O životu i djelih slavnoga fiziologa Ivana Purkynje : RAD
O životu i djelih slavnoga fiziologa Ivana Purkynje : RAD
118
Ob estetičkih pojmovih uzvišena : RAD
Ob estetičkih pojmovih uzvišena : RAD
119
Paralele k hrvatsko-srbskomu naglasivanju : RAD
Paralele k hrvatsko-srbskomu naglasivanju : RAD
120