Probrano po: Zagreb
Obsidio Iadrensis : volumen VI : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
92
Secesija u Hrvatskoj : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 22.-24. listopada 1997.
94
Tomus 2 : Annorum 1525 - 1553 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
97
Tomus 1 : Annorum 1433 - 1527 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
99
Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis : ab anno 925 usque ad annum 1752 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis : ab anno 925 usque ad annum 1752 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
100
Europski klerici i misionari o Mongolima: percepcija stepskih barbara u Europi sredinom 13. stoljeća : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Europski klerici i misionari o Mongolima: percepcija stepskih barbara u Europi sredinom 13. stoljeća : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
102
Knj. 10(1870) : RAD
107
Iz riznice perzijskih minijatura u Zagrebačkom državnom arhivu : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Iz riznice perzijskih minijatura u Zagrebačkom državnom arhivu : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
108
Sv. 2 (1877-1887) : Ljetopis
109
Sv. 16(2017) : Problemi sjevernog Jadrana
110
Hrvatsko ustavno sudovanje : de lege lata i de lege ferenda : okrugli stol održan 2. travnja 2009. u palači HAZU u Zagrebu : de lege lata i de lege ferenda : okrugli stol održan 2. travnja 2009. u palači HAZU u Zagrebu : Modernizacija prava
115
118
Knj. 37(2012) : RAD
120