Probrano po: Zagreb
Sv. 22(2018)=knj. 57 / glavni urednik Andrej Dujella
2
Bolesti dojke : zbornik radova XXVIII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" održanog 29. 09. 2018. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
4
Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1770.-1772.) : svezak II : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1770.-1772.) : svezak II : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
5
God. 49(2018), br. 1 : Arti musices
6
Pervi otca našega Adama greh : Stari pisci hrvatski
Pervi otca našega Adama greh : Stari pisci hrvatski
7
Knj. 45(2018) : RAD
8
Pravno uređenje gospodarenja otpadom : okrugli stol održan 27. listopada 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
9
Knj. 121 : Ljetopis
10
Upravno sudovanje u Hrvatskoj : okrugli stol održan 29. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
11
Knj. 22(2018) : Hrvatski dijalektološki zbornik
12
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
13
Br. 172(2018) = god. 57 : 2. Jadranska konferencija pomorskog prava 25.-27. svibnja 2017., Opatija : zbornik radova : Poredbeno pomorsko pravo
14
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
15
God. 57(2018), knj. 90, br. 4-6 (travanj-lipanj) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
16
God. 57(2018), knj. 90, br. 1-3 (siječanj-ožujak) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
17
Knj. 70(2018) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
18
Znanstveno vijeće za naftu i plin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : : 1969. - 2017. : monografija u povodu 48 godina rada
20
Koja znanja industrija očekuje od diplomiranih studenata kemije / primijenjenje kemije / kemijske tehnologije : okrugli stol održan 27. rujna 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
Koja znanja industrija očekuje od diplomiranih studenata kemije / primijenjenje kemije / kemijske tehnologije : okrugli stol održan 27. rujna 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
21
Vol. 22 (2018) : Dubrovnik Annals
23
Sv. 56/2 (2018) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
24
Sv. 56/1 (2018) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
25
Knj. 60 (2018) : Aspekti ženskog autorstva u ranoj hrvatskoj etnologiji i folkloristici : Zbornik za narodni život i običaje
Knj. 60 (2018) : Aspekti ženskog autorstva u ranoj hrvatskoj etnologiji i folkloristici : Zbornik za narodni život i običaje
26
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj
28
Knjiški Krnjaš I. i II. : zbornik radova znanstvenih skupova Ivanu Kozarcu, o 130. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti, Vinkovci, 16. studenoga 2015. [i] Josipu Kozarcu, u povodu 110. obljetnice smrti, Vinkovci 16. studenoga 2016. : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
29
Knj. 120 : za godinu 2016. : Ljetopis
30
Sv. 6(2017) : Vladimir Varićak : (1865.-1942.) : u hrvatskoj i svjetskoj znanosti : Rasprave i građa za povijest znanosti
31
Knj. 28 (2017) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
32
Vol. 35 (2017) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
33
God. 48(2017), br. 1 : Arti musices
34
Knj. 44(2017) : RAD
37
Sv. 21(2017) : RAD
38
Knj. 18(2017) : RAD
39
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
40
Knj. 26 (2017) : Folia onomastica Croatica
42
Knj. 68(2017) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
43
Knj. 52 (2017) : Larus : godišnjak Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
44
Sv. 16(2017) : Problemi sjevernog Jadrana
45
Gutenberg i Hrvati : Gutenberg i slavenski svijet
Gutenberg i Hrvati : Gutenberg i slavenski svijet
47
Kako su nastajale štafelajne slike? : Slikom i pismom o Strossmayerovoj galeriji
Kako su nastajale štafelajne slike? : Slikom i pismom o Strossmayerovoj galeriji
50