Probrano po: Zagreb
Bolesti dojke : zbornik radova XXVIII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" održanog 29. 09. 2018. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
1
Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1770.-1772.) : svezak II : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1770.-1772.) : svezak II : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
2
God. 49(2018), br. 1 : Arti musices
3
Pervi otca našega Adama greh : Stari pisci hrvatski
Pervi otca našega Adama greh : Stari pisci hrvatski
4
Knj. 45(2018) : RAD
5
Sv. 22(2018) : RAD
6
Pravno uređenje gospodarenja otpadom : okrugli stol održan 27. listopada 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
7
Knj. 121 : Ljetopis
8
Upravno sudovanje u Hrvatskoj : okrugli stol održan 29. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
9
Knj. 22(2018) : Hrvatski dijalektološki zbornik
10
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
11
Br. 172(2018) = god. 57 : 2. Jadranska konferencija pomorskog prava 25.-27. svibnja 2017., Opatija : zbornik radova : Poredbeno pomorsko pravo
12
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
13
God. 57(2018), knj. 90, br. 4-6 (travanj-lipanj) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
14
God. 57(2018), knj. 90, br. 1-3 (siječanj-ožujak) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
15
Knj. 70(2018) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
16
Znanstveno vijeće za naftu i plin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : : 1969. - 2017. : monografija u povodu 48 godina rada
18
Koja znanja industrija očekuje od diplomiranih studenata kemije / primijenjenje kemije / kemijske tehnologije : okrugli stol održan 27. rujna 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
Koja znanja industrija očekuje od diplomiranih studenata kemije / primijenjenje kemije / kemijske tehnologije : okrugli stol održan 27. rujna 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
19
Vol. 22 (2018) : Dubrovnik Annals
21
Sv. 56/2 (2018) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
22
Sv. 56/1 (2018) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
23
Knj. 60 (2018) : Aspekti ženskog autorstva u ranoj hrvatskoj etnologiji i folkloristici : Zbornik za narodni život i običaje
Knj. 60 (2018) : Aspekti ženskog autorstva u ranoj hrvatskoj etnologiji i folkloristici : Zbornik za narodni život i običaje
24
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj
27
Knj. 120 : za godinu 2016. : Ljetopis
28
Sv. 6(2017) : Vladimir Varićak : (1865.-1942.) : u hrvatskoj i svjetskoj znanosti : Rasprave i građa za povijest znanosti
29
Knj. 28 (2017) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
30
Vol. 35 (2017) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
31
God. 48(2017), br. 1 : Arti musices
32
34
Knj. 44(2017) : RAD
35
Sv. 21(2017) : RAD
36
Knj. 18(2017) : RAD
37
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
38
Knj. 26 (2017) : Folia onomastica Croatica
40
Knj. 68(2017) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
41
Knj. 52 (2017) : Larus : godišnjak Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
42
Sv. 16(2017) : Problemi sjevernog Jadrana
43
Gutenberg i Hrvati : Gutenberg i slavenski svijet
Gutenberg i Hrvati : Gutenberg i slavenski svijet
45
Kako su nastajale štafelajne slike? : Slikom i pismom o Strossmayerovoj galeriji
Kako su nastajale štafelajne slike? : Slikom i pismom o Strossmayerovoj galeriji
48
Br. 171(2017) = god. 56 : Poredbeno pomorsko pravo
49
Knjiški Krnjaš I. i II. : Zbornik radova znanstvenih skupova Ivanu Kozarcu, o 130. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti, Vinkovci, 16. studenoga 2015. [i] Josipu Kozarcu, u povodu 110. obljetnice smrti, Vinkovci 16. studenoga 2016. : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
50
Knjiški Krnjaš III. : znanstveni skup Stjepan Đaković, Horatius cibaliensis, u povodu 155. obljetnice rođenja : programska knjižica : knjižica sažetaka
Knjiški Krnjaš III. : znanstveni skup Stjepan Đaković, Horatius cibaliensis, u povodu 155. obljetnice rođenja : programska knjižica : knjižica sažetaka
51
Zlatko Bourek: Slike : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 21. studenoga 2017. - 17. prosinca 2017.
Zlatko Bourek: Slike : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 21. studenoga 2017. - 17. prosinca 2017.
52
Židovski rodovi u Dubrovniku (1546-1940) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Židovski rodovi u Dubrovniku (1546-1940) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
53
Knj. 59 (2017) : Istarske i Kvarnerske teme : radovi sa znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. - 12. listopada 2013. : Zbornik za narodni život i običaje
54
Istraživanja na modelima laboratorijskih životinja : stanje i perspektive u Hrvatskoj i na Sveučilištu u Rijeci : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog 6. listopada 2016. u Rijeci
55
Hrvatske glagoljične i ćirilične isprave iz zbirke Stjepana Ivšića 1100. - 1527. : Acta croatica = Hrvatski spomenici
Hrvatske glagoljične i ćirilične isprave iz zbirke Stjepana Ivšića 1100. - 1527. : Acta croatica = Hrvatski spomenici
57
Gutenberg i Bugari : Gutenberg i slavenski svijet
Gutenberg i Bugari : Gutenberg i slavenski svijet
58
Pravna zaštita mora : okrugli stol održan 23. studenoga 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
59
Godina IV., broj 6., siječanj-lipanj 2017. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Godina IV., broj 6., siječanj-lipanj 2017. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
61
Godina III., broj 5., siječanj-prosinac 2016. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Godina III., broj 5., siječanj-prosinac 2016. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
62
Marijan Molnar : o prvom i drugom ; Zagreb, Gliptoteka HAZU, siječanj-veljača 2017.
Marijan Molnar : o prvom i drugom ; Zagreb, Gliptoteka HAZU, siječanj-veljača 2017.
64
Planovi rada za godinu 2018 : Planovi rada
Planovi rada za godinu 2018 : Planovi rada
65
Luka Petrinjak : Gliptoteka, HAZU, 28. veljače - 21. ožujka. 2017.
Luka Petrinjak : Gliptoteka, HAZU, 28. veljače - 21. ožujka. 2017.
66
Branko Lepen : petlje : skulpture i crteži : Gliptoteka HAZU, veljača-ožujak 2017
Branko Lepen : petlje : skulpture i crteži : Gliptoteka HAZU, veljača-ožujak 2017
67
Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (srednji Jadran-Podunavlje)
68
Kaznenopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 1. ožujka 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
69
God. 56(2017), knj. 89, br. 10-12 (listopad-prosinac) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
70
Monumenta Congregationis Sancti Dominici de Ragusio Ordinis Fratrum Praedicatorum : seculum primum ab anno MCCXXV ad annum MCCCXXIV : editio princeps : Monumenta historica Ragusina
Monumenta Congregationis Sancti Dominici de Ragusio Ordinis Fratrum Praedicatorum : seculum primum ab anno MCCXXV ad annum MCCCXXIV : editio princeps : Monumenta historica Ragusina
71
Sv. 14 : spužvica-švrljuga : Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
Sv. 14 : spužvica-švrljuga : Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
72
Ana Feiner-Žalac : crtački dnevnik : Crtački dnevnici hrvatskih umjetnika
Ana Feiner-Žalac : crtački dnevnik : Crtački dnevnici hrvatskih umjetnika
73
Sibe Mardešić : 1927.-2016. : Spomenica preminulim akademicima
74
Spašena prošlost za budućnost : znanstveno-stručni skup, 24. studenoga 2017. : sažetci radova = book of summaries
Spašena prošlost za budućnost : znanstveno-stručni skup, 24. studenoga 2017. : sažetci radova = book of summaries
75
Anđelko Klobučar : 1931.-2016. : Spomenica preminulim akademicima
76
Prirodna baština i turizam : izlaganja i rasprave s okruglog stola održanog 28. listopada 2016. u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu
77
Zlatko Keser : crteži : Biblioteka Likovne monografije
Zlatko Keser : crteži : Biblioteka Likovne monografije
78
God. 56(2017), knj. 89, br. 1-3 (siječanj-ožujak) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
80
God. 56(2017), knj. 89, br. 7-9 (srpanj-rujan) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
81
God. 56(2017), knj. 89, br. 4-6 (travanj-lipanj) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
83
Građanskopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 7. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
84
Vojin Bakić : 1915.-1992. : Spomenica preminulim akademicima
85
Sv. 30 (2014) : Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku
86
Pravna zaštita zraka : okrugli stol održan 26. siječnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
87
Boris Bućan: Fenomen plakatne umjetnosti : 29. svibnja-18. listopada 2017., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike
Boris Bućan: Fenomen plakatne umjetnosti : 29. svibnja-18. listopada 2017., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike
88
Kamo ide istočna Hrvatska? : demografsko stanje, prognoze i traženje izlaska iz krize Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema : sažetci radova
Kamo ide istočna Hrvatska? : demografsko stanje, prognoze i traženje izlaska iz krize Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema : sažetci radova
89
Vol. 21 (2017) : Dubrovnik Annals
90
Sv. 59(2017) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
91
U osječkom Nutarnjem gradu : Mursa aeterna
U osječkom Nutarnjem gradu : Mursa aeterna
92
Markiz de Piennes : donator Strossmayerove galerije starih majstora
Markiz de Piennes : donator Strossmayerove galerije starih majstora
93
Pravna zaštita prostora : okrugli stol održan 17. listopada 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
95
Zaštita intelektualnog vlasništva : okrugli stol održan 18. ožujka 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
96
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016. ; Kabinet grafike HAZU, Zagreb, 27. siječnja - 27. veljače 2017.
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016. ; Kabinet grafike HAZU, Zagreb, 27. siječnja - 27. veljače 2017.
97
Zbornik radova XXVII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 28. 09. 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
98
Prevencija ateroskleroze : uloga prehrane : zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 19. travnja 2016. u Zagrebu : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
99
Knj. 21 (2017) : Hrvatski dijalektološki zbornik
100