Probrano po: Zagreb
Sv. 22(2018)=knj. 57
1
Međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
2
Hrvatska država u međunarodnoj zajednici : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Hrvatska država u međunarodnoj zajednici : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
3
Zločin genocida pred međunarodnim sudištima : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Zločin genocida pred međunarodnim sudištima : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
4
Knjiški Krnjaš I. i II. : zbornik radova znanstvenih skupova Ivanu Kozarcu, o 130. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti, Vinkovci, 16. studenoga 2015. [i] Josipu Kozarcu, u povodu 110. obljetnice smrti, Vinkovci 16. studenoga 2016. : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
8
2008. Knj. 112 : Ljetopis
10
Sergej Forenbacher : 1921.-2010. : Spomenica preminulim akademicima
11
Bolesti dojke : zbornik radova XXVIII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" održanog 29. 09. 2018. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
12
Akademik Vladimir Majer : in memoriam : Spomenica preminulim akademicima
Akademik Vladimir Majer : in memoriam : Spomenica preminulim akademicima
13
Ausstellung kroatischer Kunst
Ausstellung kroatischer Kunst
15
Prepiska Štampar-Adamič
Prepiska Štampar-Adamič
18
O dječjim igrama : Zbornik za narodni život i običaje
O dječjim igrama : Zbornik za narodni život i običaje
19
Slovenska
Slovenska "Hagada" : Zbornik za narodni život i običaje
20
Pejzažna arhitektura jadranskoga primorja u kontekstu turističke izgradnje
Pejzažna arhitektura jadranskoga primorja u kontekstu turističke izgradnje
22
Mladen Obad Šćitaroci : Ljetopis
Mladen Obad Šćitaroci : Ljetopis
23
Bački Hrvati : narodni život i običaji : Zbornik za narodni život i običaje
Bački Hrvati : narodni život i običaji : Zbornik za narodni život i običaje
25
Tomus 5 : A. 1301 - 1336 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
26
Tomus 4 : A. 1364 - 1396 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
27
Tomus 3 : Annorum 1553 - 1571 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
28
Tomus 3 : A. 1359-1364 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
29
Tomus 2 : Annorum 1525 - 1553 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
30