II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
1
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
3
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
5
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
6
VII jesenja izložba slikarskih, vajarskih radova beogradskih umetnika i primenjene umetnosti
7
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
9
Ausstellung Jugoslawische Volkskunst Grafik lebender jugoslawischer Kunstler
Ausstellung Jugoslawische Volkskunst Grafik lebender jugoslawischer Kunstler
10
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
12
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
13