Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
1
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
2