Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
3
Treća jugoslavenska umjetnička izložba saveza "Lade" Zagreb 1908
5
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
7
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
9