II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
1
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
2
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
3
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
4
VII jesenja izložba slikarskih, vajarskih radova beogradskih umetnika i primenjene umetnosti
5
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
8