Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
1
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
3
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
4
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
6
II. južnoslavjanska hudožestvena izložba
8
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
10