Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
2
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
4
Prva godišnja izložba hrvatskih umjetnika
5
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
6
Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes. Paris 1925.
7
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
8
I izložba zagrebačkih umjetnika 1934
I izložba zagrebačkih umjetnika 1934
10
III izložba zagrebačkih umjetnika 1936
III izložba zagrebačkih umjetnika 1936
12
Izložba Djela - udruženja za promicanje umjetničkoga obrta
Izložba Djela - udruženja za promicanje umjetničkoga obrta
13
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
14
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
21
Ausstellung Kroatischer kunst
22