Probrano po: Šantel, Saša
Izložba jugoslavenskih i čehoslovačkih grafičara umjetnika
Izložba jugoslavenskih i čehoslovačkih grafičara umjetnika
1
Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
7
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
8
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
9
Međunarodna grafička izložba
Međunarodna grafička izložba
10