Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
3
VII jesenja izložba slikarskih, vajarskih radova beogradskih umetnika i primenjene umetnosti
5
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
6
Sedma izložba ULUH-a
Sedma izložba ULUH-a
9