Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
34
Izložba Društva umjetnosti u Zagrebu
Izložba Društva umjetnosti u Zagrebu
37
Catalogue de l'Exposition Austro-Hongroise.
Catalogue de l'Exposition Austro-Hongroise.
38