Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
35
Izložba Društva umjetnosti u Zagrebu
Izložba Društva umjetnosti u Zagrebu
36
Catalogue de l'Exposition Austro-Hongroise.
Catalogue de l'Exposition Austro-Hongroise.
39