La Petite Entente des Femmes - Exposition des Femmes Artistes des Etats de la Petite Entente / Izložba umjetnica Male antante žena
La Petite Entente des Femmes - Exposition des Femmes Artistes des Etats de la Petite Entente / Izložba umjetnica Male antante žena
1
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
2
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
4
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
5
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
6
VII jesenja izložba slikarskih, vajarskih radova beogradskih umetnika i primenjene umetnosti
7
Tenntoonstelling van Joegoslavische hedendaagsche beeldende kunst Catalogus
8
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
9
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
10
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
11
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
13
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
14